[Ranking] Największe firmy ochroniarskie w Polsce w 2017/2018 – Blendberg👮🏻

Z usług firm ochroniarskich korzysta dziś już każde przedsiębiorstwo oraz coraz więcej osób prywatnych. Właściciele chcą chronić swoje mienie przed zniszczeniem i kradzieżą, które są coraz częstsze. Zainstalowanie w pomieszczeniu alarmu i opłacenie specjalnych służb co miesiąc wiąże się z mniejszym kosztem, ryzykiem i przede wszystkim mniejszym stresem niż pozostawienie posesji samej sobie, gdy nie jesteśmy w pobliżu.
Samo już zainstalowanie systemu przeciwwłamaniowego i umieszczenie tabliczki “obiekt chroniony” drastycznie zmniejsza szansę napadu. A jeśli już do niego dojdzie, to możemy być pewni, że dojdzie do interwencji. I chociaż obserwując pracowników galerii handlowych, to pod hasłem “ochroniarz” widzimy starszego rencistę, to jest to zwykły mit, bo dzisiejsze firmy ochroniarskie posiadają profesjonalną, wyszkoloną do działań w terenie kadrę pracowniczą. Na tym rynku w Polsce działa ponad 3 tys. firm, z których większość to lokalne przedsiębiorstwa. I każda z nich posiada różne standardy i zakres usług, a rynek przynosi branży rocznie zyski rzędu 3 mld złotych. Jakie z firm ochroniarskich są najpopularniejsze i odnotowują największe zyski? 1. Firmy ochroniarskie w Polsce

Rynek firm ochroniarskich w Polsce jest dosyć spory, co nie jest tajemnicą. Jako państwo szybko rozwijające się i starające dorównać w poziome bezpieczeństwa innym krajom, nie tylko na płaszczyźnie militarno – wojskowej, ale także na poziomie bezpieczeństwa osób i mienia Polska radzi sobie bardzo dobrze. Wiele firm posiada dość długą historię oraz uznanie wśród klientów co jednak nie jest hamulcem dla młodszych przedsiębiorstw, które ciągle powstają i stale się rozwijają, a w każdym większym mieście poza wiodącymi firmami mającymi swoje biura w kilku miastach możemy spotkać także firmy ochroniarskie działające wyłącznie lokalnie. 2. TOP 20 Największe firmy ochroniarskie w Polsce

Jak podaje Monitor Polski, aż 49 firm ochroniarskich w całej Polski rocznie zarobiło ponad 10 milionów złotych, a dochody największych gigantów liczy się już w setkach milionów. Oto ranking 20 największych firm ochroniarskich w Polsce Przeczytaj: [Ranking] Największe firmy IT w Polsce w 2017 / 2018💻

20. Odnowa

Naszą listę otwiera 65-letnia firma z Opola, specjalizująca się w zasadzie nie tylko w ochronie ludzi i mienia, ale również w usługach sprzątających, zarządzaniu nieruchomościami, wynajmem powierzchni oraz opieką medyczną. Chociaż jego początki sięgają lat 60-tych, to przedsiębiorstwo jest bardzo nowoczesne i idzie z duchem czasu. Posiada dostęp do najnowszych systemów alarmowych, odnowioną koncesję MSWiA, a jej rozwój zapewniło przejęcie przez Grupę Kapitałową Fortress, która przy zapewnieniu odpowiednich funduszy zapoczątkowała renowację spółki. Dzisiaj można oszacować dochody tej opolskiej agencji ochrony na 24,5 miliona złotych. Więcej firm ochroniarskich znajdziesz w naszej bazie! Sprawdź!

19. Szabel

Firma Szabel, czyli działająca na 25 lat od rynku koszalińska agencja ochrony.  Nawiązałą współpracę z policją, strażą miejską, pogotowiem ratunkowym itd, by zapewnić najwyższy poziom ochrony. Posiada wiele certyfikatów jakości wydane przez Centrum Certyfikacji. Posiada obecnie ok. 7000 klientów, 1000 zatrudnionych osób, flotę 70 pojazdów i 11 placówek, a liczby te stale się zwiększają. Dane klientów są świetnie chronione, co potwierdziło Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, dodatkowo zorganizowana została specjalna Kancelaria Tajna, żeby zapobiec nadużywaniu danych osobowych przez podmioty nieuprawnione. Rocznie agencja Szabel zarabia prawie 25 milionów złotych.

18. SKAREM

SKAREM powstał w wyniku fuzji dwóch innych firm: REMSTAR i Skarbiec, dzięki czemu był w stanie połączyć działanie w sektorze ochrony ludzi i mienia, które oferował wcześniej Skarbiec (była to jedna z pierwszych takich firm w Polsce) razem z usługami czystościowymi oferowanymi przez Skarbiec. Skarem zaczął od rynku stalowowolskiego, ale dzięki ekspansywnej polityce szybko rozprowadził swoje zasięgi po całym kraju. Oferują również rozwiązania z zakresu najnowszych technologii, a świadectwem jakości produktów jest certyfikat ISO 9001:2008. Oparta całkowicie na polskim kapitale firma osiąga roczne dochody rzędu 25 milionów.

17. TOMBOR

Istniejące od 1990 roku przedsiębiorstwo TOMBOR wciąż świetnie sobie radzi na rynku. Prowadzi działalność z zakresu ochrony osób, mienia, prac porządkowych i wynajmu noclegów. Jest to firma całkowicie rodzima, nie posiada żadnego zagranicznego kapitału. Mimo już prawie 30 lat istnienia, TOMBOR nadąża za duchem czasu, wykorzystując najnowsze technologie. Jest to honorowy członek Polskiej Izby ochrony, który nieraz został nagrodzony za swoją działalność. Dochody tej firmy oscylują w granicach 26 milionów na rok.

16. Naftor

Naftor wywodzi się z o wiele większej spółki – “Naftobazy”, która zajmuje się ogólnie pojętym obrotem paliwami płynnymi i ich redystrybucją (obecnie jest największą firmą w Polsce z tego sektora). Naftor, oddzielony ze struktury firmy-matki w 2004 roku, miał zajmować się profesjonalną ochroną baz paliwowych, które są bardzo ważne dla gospodarki energetycznej państwa, ale wraz z biegiem czasu powiększyła obszar swojej działalności o ochronę osób fizycznych, monitoring, pielęgnację terenów zewnętrznych i usługi konserwacyjne. Przez 10 lat Naftor wyrobił sobie bardzo dobrą opinię, będąc klientem np. Zakładów Azotowych i wybranych jednostek wojskowych. Firma znana jest z tego, że prowadzi programy szkoleniowe dla instytucji państwowych i klientów komercyjnych. Z całej tej działalności firma Naftor uzyskała przychód roczny ok. 30 mln złotych.

15. Gwarant

Gwarant powstał w 2004 roku i od razu się wyróżnił na rynku ochroniarskim, zdobywając dwa lata z rzędu nagrodę Gazeli Biznesu w kategorii “najbardziej dynamicznie rozwijająca się firma”. Na co dzień z usług firmy korzysta wiele banków, urzędów, sądów i innych instytucji publicznych, ale również wielkie, zagraniczne korporacje typu Makro, Leroy Merlin, TESCO czy Intermarche. Do ochrony Gwarant stosuje najnowsze technologie połączone z umiejętnościami specjalnie wykwalifikowanej kadry a jego celem jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług, traktowanie klientów priorytetowo i inwestowanie w nowe technologie. Oprócz działalności stricte związanej z branżą, Gwarant bardzo angażuje się w życie sportowe, aktywnie kibicując lokalnej drużynie. Co roku firma zarabia 31,2 mln złotych.

14. EZT

Swoje początki EZT ma w latach 90-tych, kiedy to cała działalność spółki polegała na współpracy z Politechniką Śląską w ramach Spółdzielni Studenckiej. Początkowo firma zajmowała się usługami czystościowo-porządkowymi, ale z czasem postanowiła podjąć się ochrony mienia. Z zakładów usługowych EZT korzysta na co dzień wiele instytucji na południu Polski – m. in. STRABAG w Krakowie i WODOCIĄGI w Gliwicach. Obecnie oferta zawiera jeszcze usługi zawierająca najnowsze rozwiązania technologiczne oraz specjalistyczne szkolenia dla kadr. W 2011 EZT zdobyło tytuł Gazeli Biznesu, a w 2014 roku po raz kolejny zaskoczyło pozytywnie klientów, dodając do oferty malowanie proszkowe. Ta inwestycja pozwoliła na otwarcie nowej hali produkcyjnej, w której miało odbywać się malowanie podzespołów markowych aut pod okiem specjalistów. Wszystkie te usługi zapewniają gliwickiej firmie dochód rzędu 32 mln złotych.

13. Atos

Atos to ogólnopolska firma ochroniarska działająca od 1991 roku na rynku. Zajmuje się ochroną fizyczną, techniczną, konwojowaniem i usługami porządkowymi. Proces rekrutacyjny jest bardzo dokładny – firma dba o najwyższy poziom profesjonalizmu. Świadectwem wysokich norm w Atos jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz posiadanie bardzo rzadkiego wśród przedsiębiorstw w Polsce systemu bezpieczeństwa i higieny pracy PN-N-18001:2004. Oprócz tego uzyskali natowski kod NCAGE i są laureatami wielu wyróżnień w różnych kategoriach. Rocznie firma zarabia nieco ponad 32 mln złotych.

12. STEKOP

Stekop to firma powstała w 1995 roku zajmująca się produkcją systemów alarmowych i urządzeń antywłamaniowych wraz z techniczną i fizyczną ochroną osób i mienia. Posiada m. in. certyfikat ISO 9001:2008 i AQAP 2110:2009. Zatrudnia ok. 1500 osób, z czego wszyscy to dobrani odpowiednio do stanowiska specjaliści. Stekop posiada nowoczesne centrum informatyczne, które jest główną bazą zarządzania monitoringiem i grupami interwencyjnymi. Poza tym posiada wiele laboratoriów technicznych, w których wciąż prowadzone są badania nad udoskonaleniem używanych systemów. Jest to również jeden z członków-założycieli Polskiej Izby Ochrony i posiada własną tajną kancelarię i Pion Ochrony Informacji Niejawnych, które służą temu, aby dane klientów były jak najlepiej chronione. Stekop ma klientów w całej Polsce, dzięki którym zarabia rocznie prawie 41 milionów.

11. JAREXS


Jarexs to spółka, która w Polsce działa od ponad 25 lat i odnotowuje duże sukcesy finansowe, a wszystko dzięki bardzo zróżnicowanej ofercie. Oprócz tradycyjnej ochrony osób i mienia, Jarexs zajmuje się utrzymywaniem czystości, pielęgnacją zieleni, zarządzaniem zasobami ludzkimi i profesjonalnymi usługami biznesowymi. Profesjonalne standardy w firmie zapewnia wyszkolona kadra, o czym świadczą certyfikaty: ISO 9001:2008 i Polskiej Izby Systemów Alarmowych. Przedsiębiorstwo jest również autoryzowanym instalatorem systemów alarmowych i technologii przeciwwłamaniowych wielu producentów. Co roku firma może pochwalić się zarobkami rzędu 44 milionów złotych.

10. Red Point Security


Red Point od ponad 20 lat ochrania wielu Polaków i ich mienie oraz, co dotychczas nie było spotykane, zajmuje się systemami nadzoru elektronicznego i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Oprócz tradycyjnego konwojowania cennych towarów, instalowania alarmów i oferowania usług ochrony fizycznej, dba również o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Tworzy systemy backupowe, zabezpieczenia sieciowe i stały nadzór. Jest to firma całkowicie z kapitałem polskim, a zatrudniani są wyłącznie specjaliści. Posiada koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, sprzęt certyfikowany przez UE i współpracuje z takimi renomowanymi producentami jak Panasonic czy DSC. Roczne dochody firmy wynoszą 52 miliony złotych.

9. Orlen Ochrona

Chociaż Orlen głównie kojarzony jest z dystrybucją paliw na sieci swoich stacji, to posiada również spółkę zajmującą się ochroną osób fizycznych. Założenie tej filii miało wiązać się ściśle z ochroną mienia należącego do Orlen, ale właściciele widząc potencjał w rynku ochroniarskim, postanowili również w niego zainwestować, więc usługi Orlen Ochrona stały się powszechnie dostępne. W porównaniu do innych firm zajmujących się branżą petrochemiczną, to Orlen posiada największą strukturę organizacyjną, co przekłada się na ich profesjonalizm w dziedzinie ochrony osób i mienia. Tak jak inne przedsiębiorstwa ma dostęp do najnowszych technologii z tego obszaru i zatrudnia najwyższej klasy specjalistów. Z usług Orlen Ochrona korzysta między innymi bank Millenium, Bank BPH, sieć sklepów NEONET i wielu innych. Firma obecna jest na terenie całego kraju i rocznie zapewnia całej spółce zyski wielkości blisko 55 milionów.

8. Konsorcjum Ochrony Kopalń

Założone w 1993 roku i od samego początku silnie związana z przemysłem kopalnianym i przemysłem na Śląsku. Początkowo stworzona jako firma zajmująca się ochroną miejsca pracy dla górników, ale z czasem rozwinęła swoją działalność do poziomu zwykłej firmy ochroniarskiej, co zaowocowało podziałem grupy KOK na Nadwiślański Zakład Ochrony Mienia i Spółkę “Kopalnie Rudzkie”, każda z tych filii posiada inną docelową grupę klientów i oferowane usługi. Większość klientów KOK to wciąż kopalnie i spółki kopalniane, ale po zmianie polityki firmy z usług tej korporacji zaczęły też korzystać np. kasy oszczędnościowe czy fundacje. Przychody tego konglomeratu osiągają 64 mln zł rocznie przy zatrudnieniu prawie 1000 osób, które są zarówno merytorycznie (są to absolwenci studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej) jak i fizycznie przystosowane do pracy fizycznej.  Oprócz tego oferuje on rozwiązania z zakresu najnowszych technologii, jak telewizja przemysłowa.

7. ERA

Geneza firmy ERA się aż roku 1949, kiedy to grupa 16 osób postanowiła utworzyć Spółdzielnię pracy “Strażnik”. Był to kamień węgielny dzisiejszej ERY. Firma prowadzi działania z zakresu ochrony osób i mienia, oraz, co ciekawe, zajmuje się badaniami w tym obszarze, żeby zoptymalizować politykę firmy i proponowane przez nie rozwiązania. Oprócz oferowania ochrony w rozumieniu klasycznym, przedsiębiorstwo zajmuje się usługami z zakresu utrzymywania czystości i prowadzenia parkingów oraz sponsoringiem eventów kulturowych czy inicjatyw obywatelskich. Grupa nastawiona jest na dynamiczny rozwój, oferowanie jak najlepszych rozwiązań w jak najlepszej cenie. Jest to miejsce pracy ponad 3000 osób a jakość poparta jest wieloma certyfikatami. Firma współpracuje z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych, by zapewnić klientom jak największy komfort i bezpieczeństwo podczas korzystania z jej usług. Dzięki wszystkim tym działaniom firma zarabia co roku 72 miliony PLN.

6. Juwentus


Agencja Juwentus nie jest w zasadzie jedną spółką, a dużym konglomeratem, który posiada wiele filii, z których każda osiągnęła niemały sukces. Wśród m. in. Ochrona Juwentus, Ochrona Juwentus – Bis, Agencja Ochrony Juwentus. Grupa zaczęła działalność ponad 25 lat temu i od tego czasu króluje na rynku ochroniarskim. Chociaż całość odnotowuje rocznie przychody 270 mln zł, to pojedyncze spółki różnią się dochodami, nawet o kilkadziesiąt milionów. Firma posiada koncesję MSWiA i skoncentrowana jest na ochronie mienia, którą zapewnia profesjonalna kadra pracownicza i najnowsze technologie. Z ich usług na co dzień korzysta masa klientów: w tym zarówno osoby fizyczne jak i ogromne korporacje, szkoły, urzędy, sklepy itp. Każda z podspółek posiada swój własny certyfikat ISO i AQAP oraz wiele nagród i wyróżnień, wśród nich odznaczenie za udział w zmniejszeniu przestępczości w Gdańsku i złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich.

5. Ekotrade

Ekotrade to założona w 1991 roku agencja ochrony, która bardzo szybko weszła do czołówki. Zatrudnia 8500 specjalistycznie wyszkolonych osób, jest wyposażona w najnowsze rozwiązania technologiczne, posiada 200 grup interwencyjnych i działa w 20 największych miastach w Polsce. Posiada szerokie doświadczenie w ochronie osób i mienia, zdobywając je pracując dla instytucji takich jak Sąd Najwyższy, ZUS, Ministerstwo Zdrowia, czy Raiffeisen Bank i Getin Bank. Oprócz tego jest certyfikowana przez MSWiA, a o jej jakości świadczą certyfikaty ISO i AQAP. Rok działania firmy zapewnia jej ok 125 milionów złotych dochodu.

4. Securitas

Securitas AB to ogólnoświatowa firma, która działa od 1934 roku, a w Polsce 1996. Tak jak Juwentus, Securitas również jest w zasadzie siecią spółek: Securitas Polska, Securitas Services oraz Securitas East. Łącznie grupa zarobiła w ciągu roku 2015 prawie 240 milionów, ale przychody pojedynczych filii mocno się od siebie różnią. Zatrudnia około 7000 osób, jest certyfikowana ISO, oraz długoletnim członkiem Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, Skandynawsko-Polskiej Izby Handlowej, Polsko-Portugalskiej Izby Portugalskiej i The Ligue Internationale des Sociétés des Surveillance. Securitas uprawniony jest również do świadczenia usług z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia (ochrona informacji niejawnych).

3. Solid Security


Solid Security to kolejny polski gigant, który swoją politykę oparł na świadczeniu usług poprzez grupę spółek. Działają na rynku od 1992 roku i skupiają się na ochronie mienia i osób. Zatrudniają profesjonalistów i zapewniają klientom szeroką gamę rozwiązań: sygnalizacja włamania, telewizja przemysłowa czy systemy przeciwpożarowe. Zapewniają bezpieczeństwo na każdym polu, również jeśli chodzi o ochronę pojazdów – np. konwojowanie lub monitoring GPS. W 2003 roku Solid Security otrzymało certyfikat ISO, poza tym o ich jakości poświadczyć może Ministerstwo Skarbu Państwa, które korzysta z ich usług. Dla klientów fizycznych grupa stworzyła specjalny portal Solid Group, który ma za zadanie przygotowywać ofertę i promocje specjalnie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Rocznie cała grupa zarabia ok. 260 milionów.

2. Impel Security

Drugie miejsce na naszej liście zajmuje kolejny konglomerat spółek, które specjalizują się w ochronie mienia i osób. Zapewniają kompleksową ochronę powierzchni przy użyciu najnowszych systemów alarmowych i antywłamaniowych. Na rynku są 25 lat, i z roku na rok powiększają swoje zasięgi i tym samym zarobki, które osiągają prawie granicę 300 milionów złotych rocznie. Oprócz klasycznych usług z zakresu ochrony, wprowadzili również do oferty opcję wynajęcia ich do tzw. “cash handlingu” – czyli przetwarzania wartości pieniężnych i przesyłek wartościowych. Więcej firm ochroniarskich znajdziesz w naszej bazie! Sprawdź! Są certyfikowani w kategorii zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Warto również wspomnieć, że z usług grupy bardzo często korzystają instytucje państwowe, w tym wojskowe, które wynajmują specjalistyczne uzbrojone oddziały (SUFO) do ochrony ważnych dla państwa punktów.

1. Konsalnet

Największa firma ochroniarska w Polsce i nasz lokalny gigant to bez wątpienia Konsalnet. Działający na rynku nieprzerwanie od 20 lat, w 2012 roku zdobył zaszczytny tytuł największego przedsiębiorstwa ochroniarskiego, przejmując swojego dotychczasowego konkurenta. Firma prowadzi działalność na terenie całej Polski, posiadając swoje biura i oddziały w każdym z województw. Aktualnie zatrudnia 20 tysięcy pracowników. W posiadaniu Konsalnetu jest ponad 1200 samochodów, w tym 500 przeznaczonych do przewozu pieniędzy. Zapewnia ochronę 3000 obiektów oraz świadczy usługi monitoringu dla 40 000 osób. Wśród klientów przedsiębiorstwa znajduje się wiele sieci handlowych, banków i instytucji państwowych. Oprócz tego firma uzyskała szereg wyróżnień i nagród, w tym bardzo prestiżowe tytuły: Solidna Firma i Solidny Partner. Jest to zdecydowanie najlepsza firma ochroniarska w naszym kraju, o czym świadczą zresztą jej dochody, które przekraczają 400 milionów rocznie.
#colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
3. Ranking według województw

Nie licząc ogólnopolskich magnatów branży ochroniarskiej, są również na rynku przedsiębiorstwa lokalne, które na brak klientów również nie mogą narzekać.

3.1 Woj. Mazowieckie

Umiejscowienie na środku woj. mazowieckiego stolicy państwa zapewnia bardzo duży popyt na rynku ochroniarskim w tamtym rejonie. Na każdym budynku w centrum Warszawy znajdziemy tabliczkę z nazwą agencji, która go chroni, a każda z tych tabliczek będzie różna od kolejnej. Na samym mazowszu znajduje się ponad 150 firm ochroniarskich, nie wliczając konglomeratów typu Juwentus. Wśród lokalnych przedsiębiorstw znajdują się m. in. Agencja Portos, Agencja LIDER czy SECRET-SERVICE.

3.2 Woj. Śląskie

Branża ochrony mienia i osób w śląsku rozwinęła się głównie ze względu na ilość ośrodków przemysłowych i placówek firm w tamtym okręgu. Przedsiębiorcy chcą jak najlepiej chronić swoje nieruchomości, zwłaszcza te, które znajdują się w tak ważnym obszarze jak Śląsk. W tym województwie zarejestrowanych zostało ok. prawie 100 przedsiębiorstw zajmujących się ochroną, z czego najbardziej znanym jest Inpuls.

3.3 Woj. Wielkopolskie

Chociaż nie tak ważna ze względu przemysłowego jak Śląsk, to również bardzo strategicznie położona Wielkopolska była miejscem narodzin wielu firm ochroniarskich. Wszystko dzięki wysunięciu województwa na zachód, które sprawia, że wielu zachodnich inwestorów transferuje tu swoje fundusze. Chcą oni chronić swoje inwestycje jak najlepiej, stąd liczba aż 80 agencji ochrony, np. Joker i agencja PEWNOŚĆ.

3.4 Woj. Małopolskie

Małopolska to przede wszystkim teren turystyczny. Przyjezdni oczywiście chcą podczas pobytu być bezpieczni, dlatego lokalni przedsiębiorcy, zwłaszcza z branży hotelarskiej, wynajmują agencje ochrony. Zapotrzebowanie rynku jest dość duże i spowodowało powstanie 54 agencji ochrony.

 3.5 Woj. Dolnośląskie

Dolny Śląsk nie jest tak popularny wśród inwestorów jak województwo śląskie czy wielkopolskie, co nie oznacza, że branża ochroniarska nie znajduje tam klientów. Większość skoncentrowana na biznesach lokalnych, czyli sklepu lub kantory, nie próbując nawet konkurować z ogólnopolskimi agencjami. Takich firm znajduje się w tym województwie 53.

3.6 Woj. Łódzkie

Większość agencji ochrony w woj. łódzkim skupia się na Łodzi, ponieważ znajduje się tam najwięcej miejsc pracy, ośrodków przemysłowych/turystycznych i oczywiście miejsc zamieszkania. Wiele spółdzielni korzysta z usług branży ochroniarskiej, a jest z czego wybierać, bo w woj. łódzkim znajduje się 49 takich firm, z czego aż 31 w Łodzi.

 3.7 Woj. Lubelskie

Województwo lubelskie posiada tylko 16 lokalnych agencji ochrony, z czego najpopularniejszym jest Biuro Ochrony Businessu Rafał Jakubczyk. Nie jest to atrakcyjny teren dla inwestorów i turystów, stąd mały ruch w branży.

3.8 Woj. Pomorskie

Nadmorskie położenie co roku zachęca turystów zarówno z Polski jak i całej Europy. Oprócz tego jest to znany rejon rehabilitacyjny: znajduje się tam dużo sanatoriów, które wykorzystują lecznicze właściwości wody morskiej i klimatu. To ochrony tych środków zawsze zatrudnia się agencję, a wybór jest dość spory, bo znajduje się tam prawie 60 firm z branży ochrony mienia i ludzi. Najczęściej wybierani to Agencja BIG i Taurus.

 3.9 Woj. Podkarpackie

Podkarpacie słynie z pięknych krajobrazów i bogatych okazów dawnej kultury polskiej, niestety (dla branży ochroniarskiej) żadna z tych rzeczy nie wymaga stałego nadzoru wykwalifikowanych ochroniarzy. Przemysł również się tam prężnie nie rozwija, co suma sumarum owocuje w 19 lokalnych agencji ochrony, z DAR-POL na czele.

3.10 Woj. Kujawsko-pomorskie

Jest to teren pełen zabytkowych budowli i pomników przyrody, ale również, i przede wszystkim terenów rolniczych i połaci łąk. Oprócz tego znajduje się tam dużo ośrodków badawczych (głównie w Toruniu) i uniwersyteckich (również w Bydgoszczy). Łącznie znajduje się tam 28 firm agencji ochrony, najpopularniejszą w tamtym obszarze jest SIGMA.

3.11 Woj. Zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie jest miejscem narodzin firmy “Szabel”, która znalazła się w naszym rankingu ogólnopolskim. Również jest to prowincja nadmorska, chociaż nie już tak popularna. Mimo to wciąż często odwiedzana przez turystów, których głównym celem jest półwysep Hel i Władysławowo. W całym województwie zarejestrowane są 22 agencje ochrony.

3.12 Woj. Warmińsko-mazurskie

Bardzo popularny cel turystyczny, głównie na rajdy rowerowe lub piesze, oraz popularny wśród właścicieli jachtów. Województwo pełne pięknych, bogato zdobionych budowli, portów i zabytków. Wszystko to wymaga ochrony i do tego zatrudnia się tam agencje. A jest z czego wybierać, bo mimo wielkości województwa, jest ich w nim aż 22.

3.13 Woj. Świętokrzyskie

Kolejna atrakcyjna pozycja dla turystów, którzy często wybierają się po to, by zwiedzić piękne uliczki Sandomierza, podziwiać przyrodę wyżynnego krajobrazu lub piękne zabytkowe budynki. Większość wynajmowanych tu agencji ma za zadanie instalowanie systemów alarmowych przy zabytkach i osłaniania dóbr prywatnych. Nie ma tu zbyt wielu ośrodków przemysłowych lub gigantycznych kompleksów sklepowych. Możemy tu wybierać z usług 19 firm, chociaż zazwyczaj spotkamy się z tabliczką PARTNER CORPORATION lub Scorpion.

3.14 Woj. Podlaskie

To mocno wysunięte na wschód województwo jest słabo zaludnione, co powoduje słabe rozwinięcie branży agencji ochrony mienia i osób. Widać to po liczbie, bo wynosi ona tylko 15. A najpopularniejszą lokalną firmą ochroniarską jest STRZELEC.

3.15 Woj. Lubuskie

Mimo swojej wielkości, małej liczby ludności i nie za dużej atrakcyjności w oczach inwestorów, to wciąż jest to lepszy rynek dla agencji ochrony niż np. woj. podlaskie lub o wiele większe przecież – woj. lubelskie. Znajduje się tu łącznie bowiem 17 lokalnych firm z agencją Herkules na czele.

3.16 Woj. Opolskie

Najmniejsze i zarazem najmniej zaludnione woj. opolskie posiada również najmniej firm zajmujących się ochroną, ponieważ jest ich tam tylko 9. Nic zresztą dziwnego, skoro zapotrzebowanie na taką branżę jest tam tak małe. Swoje korzenie natomiast ma tam firma Gwarant, która może pochwalić się w zasadzie brakiem lokalnej konkurencji.
4. Ranking według największych Polskich miast

Więcej firm ochroniarskich znajdziesz w naszej bazie! Sprawdź!

4.1 Warszawa

Stolica jest bardzo dobrym miastem dla rozwoju wielu firm ochroniarskich ze względu na rozmiar miasta i rozbudowaną infrastrukturę. W Warszawie znajdują się siedziby i oddziały topowej piątki spośród największych firm ochroniarskich w kraju: Konsalnet, Impel, Solid Security, Securitas i Ekotrade

4.2 Wrocław

Serce województwa dolnośląskiego to również bardzo dobry kierunek dla firm trudniących się ochroną osób i mienia, stąd swoje siedziby mają tam wszystkie największe firmy ochroniarskie zajmujące pierwsze 5 miejsc w naszym rankingu.

4.3 Kraków

W Krakowie ze względu na rozmiar miasta, jego infrastrukturę, potencjał rynkowy i turystyczne także znajdziemy siedziby wspomnianych wcześniej pięciu największych firm ochroniarskich na Polskim rynku.

4.4 Poznań

Stolica Wielkopolski jako jedno z największych miast w kraju również może poszczycić się obecnością liderów rynku ochrony osób i mienia – wszystkie firmy znajdujące się na pierwszych miejscach rankingu znajdziemy także w tym mieście

 4.5 Łódź

Mimo mniejszego potencjału niż wymienione już wcześniej lokalizacje w Łodzi takżę znajdziemy biura wszystkich największych Polskich firm ochrony, a także lokalne mniejsze przedsiębiorstwa również działające w tej branży.

4.6 Gdańsk

W Gdańsku także bez zaskoczenia – liderzy muszą być obecni w mieście z takim potencjałem infrastrukturalnym i handlowym, stąd też także w tym mieście znajdziemy ich siedziby.

4.7 Katowice

Lokalizacja Katowic pozytywnie wpłynęła na obecność liderów branży ochroniarskiej w tym mieście – każdy z nich ma przynajmniej jedno biuro w tym miejscu. POnadto można także skorzystać z usług wielu mniejszych przedsiębiorców z zakresu ochrony gdyż oni także mają w Katowicach swoje siedziby.

4.8 Rzeszów

W Rzeszowie także bez zaskoczenia – rozmiar miasta i jego lokalizacja sukcesywnie sprawiły że i tam natkniemy się na biura wszystkich topowych firm ochroniarskich w Polsce. 5. Podsumowanie

Polska stoi na wysokim poziomie pod względem ilości i obecności firm ochroniarskich w największych miastach ale też w mniejszych lokalizacjach. Pomimo obecności miast o znacznie mniejszym potencjale rynkowym dla takich firm, ze względu na ich lokalizację lub mniejszy rozwój przemysłu czy turystyki nie są one pomijane przez większe firmy. Dodatkowo w mniejszych miastach zdecydowanie częściej można spotkać lokalne przedsiębiorstwa i grupy ochroniarskie co także ma pozytywny wpływ na rynek.
#colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
#colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3210 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:left} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } Datantify Team
Tekst Wspólny Zespołu Datantify
Mail