Content Section

Poradnik – Wprowadzenie nowego produktu na rynek📈

Dobry sposób na biznes – czy istnieje jednoznaczna definicja tego stwierdzenia, która w sposób wyczerpujący wyjaśnia co zrobić, aby odnieść taki sukces? Żaden specjalistyczny słownik, ani cieszący się uznaniem uczony nie jest w stanie odpowiedzieć nam na to pytanie. Wiele genialnych pomysłów to często kwestia czystego przypadku – tak właśnie było z odkryciem popularnego napoju Coca-Cola, który początkowo miał okazać się środkiem leczącym bóle głowy. Jego pierwotne zamierzenie szybko odeszło w niepamięć, a kultowa cola zagościła na półkach wszystkich sklepów spożywczych.
Nie zawsze możemy jednak  liczyć na taki łut szczęścia – powinniśmy więc obrać w swoich głowach pewien plan, który pozwoli nam osiągnąć wymarzony zysk i sprawi, że odczujemy satysfakcję z wykonywanej pracy. Niewątpliwie, jednym ze sprawdzonych sposobów na osiągniecie niniejszego celu jest wprowadzenie nowego produktu na rynek. Niestety, nie jest to tak łatwy proces, jakim mógłby się wydawać. Nauki o zarządzaniu oraz nieocenione doświadczenie praktyków, którzy odnieśli sukces w tej dziedzinie pozwalają nam wyodrębnić poszczególne etapy, w których krok po kroku odpowiemy jak wprowadzić nowy produkt na rynek? 1. Nowy produkt – definicja

Aby móc rozpocząć rozważania na temat wprowadzenia na rynek nowego produktu należy wyjść od samego pojęcia nowego produktu. Doktryna podaje wiele wyjaśnień tego terminu, w zależności od potrzeb jego zastosowania. Do celów niniejszego artykułu posłużymy się definicją, którą przyjmuje Główny Urząd Statystyczny w Polsce i określa nowy produkt  jako wyrób lub usługę, która różni się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez przedsiębiorstwo. Może być to więc nieistniejący dotychczas na rynku wyrób, jak i udoskonalony artykuł, którego zmiana znacząco wyróżnia na tle istniejących już towarów. W niniejszym artykule przedstawimy główne trzy etapy  wprowadzenia nowego produktu na rynek, na które składają się liczne działania i poddziałania niezbędne do osiągnięcia sukcesu naszego przedsięwzięcia.
#colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
2. Dobry pomysł to podstawa!

Naszym głównym celem jest efektywne wprowadzenie produktu na rynek – żeby jednak doszło do takiego skutku należy niniejszy wyrób stworzyć. Mowa tu nie tylko o materialnym aspekcie towaru, ale o samym wygenerowaniu trafnego pomysłu.
Istnieje wiele źródeł, z których możemy czerpać nowe rozwiązania. Poprzez badanie segmentu konsumentów, sprzedawców, konkurencji oraz samego rynku, który określa popyt na wytwarzane dobra, otrzymamy liczny zasób różnorodnych pomysłów. Im więcej uda nam się ich uzyskać, tym lepiej – duży wybór koncepcji zwiększa nasze szanse na znalezienie tego jedynego, który okaże się spełnieniem naszych oczekiwań.
Przy poszukiwaniu pomysłów warto zastosować znane techniki generowania nowych sugestii, które pozwalają maksymalnie wykorzystać kreatywność uczestników przedsięwzięcia. Dzięki popularnej burzy mózgów, czy metodzie 635 jesteśmy w stanie uzyskać wiele oryginalnych ujęć przyczyniających się do wyłonienia i dopracowania odpowiedniego rozwiązania.

2.1 Wybierz najlepszą opcję

Nie ulega wątpliwości, że wszystkie zebrane inicjatywy nie zawsze będą miały odpowiedni wydźwięk. Z tego względu konieczna jest selekcja otrzymanych pomysłów – należy wybrać te, które spełniają oczekiwania firmy i mają największą szansę na powodzenie. To dość skomplikowany proces, na który powinniśmy poświęcić wiele uwagi. Istnieje bowiem ryzyko, że zrezygnujemy z dobrej koncepcji lub wybierzemy niewłaściwą sugestię, która mogłaby wyrządzić szkodę dla naszego przedsiębiorstwa. Należy zatem wnikliwie zbadać przewidywalność sprzedaży i rentowność produkcji, by zmniejszyć ryzyko finansowe firmy.
Po wybraniu odpowiedniej koncepcji możemy skupić się na jej przetestowaniu – prognozujemy postawy przyszłych konsumentów i sprawdzamy czy wprowadzenie na rynek nowego produktu spełni oczekiwania klienteli lub wywoła w nich nową potrzebę posiadania. Wytworzony towar ma większą szansę powodzenia, jeśli przy jego kreowaniu wykorzystamy innowacyjne metody i będzie on konotował się z innym, prestiżowym artykułem. Przeczytaj: Budowanie relacji z klientem – krok po kroku🤝

2.2 Plan marketingowy wprowadzenia nowego produktu na rynek

Każdy projekt wprowadzania nowego produktu na rynek powinien zawierać starannie przygotowany biznesplan, którego nieodłącznym elementem jest plan marketingowy. Obok wskazaniu celów firmy to właśnie w tej części analizujemy otoczenie rynkowe – szacujemy popyt, określamy rangę konkurencji i studiujemy jej dotychczasowe działania, rozważamy możliwe kanały dystrybucji, a gdy nasz nowy produkt na rynku można w pewnym stopniu porównać do istniejących już substytutów należy zebrać dane odnośnie ich sprzedaży, powiązanych z nimi kosztami oraz uzyskanymi zyskami.
Plan marketingowy określający przewidywany rozwój i wprowadzenie nowego produktu na rynek polega również na zweryfikowaniu okazji i zagrożeń dla przedsiębiorstwa, które uwarunkowane są przez czynniki zewnętrzne, analizie słabych i mocnych stron firmy, określeniu budżetu marketingowego, wskazaniu etapów wdrożenia planu oraz przedstawieniu w jaki sposób będzie kontrolowany przebieg realizacji programu. Na domiar tego, wprowadzenie nowego produktu na rynek poprzedza stworzenie strategii marketingowej, w której określony zostaje rynek docelowy (grupa potencjalnych nabywców), planowana cena za oferowany artykuł oraz prognozowana wielkość sprzedaży w wyznaczonym czasie. Na tym etapie tworzenia projektu musimy pamiętać również o wykonaniu analizy ekonomicznej. Występuje tu badanie produktu ze strony szacowanych zysków jakie przyniesie, jego udziału w rynku i  poniesionych kosztów związanych z produkcją, dystrybucją lub sprzedażą.
3. Tworzenie nowego produktu

Posiadając sprecyzowany pomysł wraz z przygotowanym planem na wprowadzenie nowego produktu można przejść do jego materialnego zrealizowania. Na niniejszy proces składa się stworzenie odpowiedniej formy produktu uwzględniając przy tym materiał wykonania oraz możliwe do wykorzystania technologie. Również na tym etapie musimy mieć na uwadze, że oferowany towar ma w sposób maksymalny zaspokoić potrzeby nabywców. Obok pełnienia swoich funkcji, które będą przyciągać konsumenta, nowy produkt na rynku powinien dodatkowo spełniać wymogi estetyczne. Zwrócenie uwagi na wizualne aspekty opakowania, czy etykiety przyczyni się do zbudowania wizerunku naszej marki.

3.1 Pamiętaj o kwestiach prawnych

Wprowadzenie nowego produktu na rynek polski wiąże się także ze spełnieniem prawnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oferowanego artykuły. Krajowa legislacja wskazuje szereg aktów normatywnych regulujących poszczególne kategorie dóbr. Przykładowo, w przypadku wytwarzania leków przedsiębiorstwo będzie zobligowane do uzyskania specjalnego zezwolenia na dopuszczenie towaru do obrotu, które szczegółowo określa Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Natomiast wprowadzenie nowego produktu żywnościowego na rynek będzie wiązało się ze spełnieniem szeregu wymogów sanitarnych i fitosanitarnych regulowanych przez Ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. Wśród aktów prawnych wyróżniamy także Ustawę o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. dotyczącą produktów, które nie są objęte innymi szczególnymi przepisami odnośnie kwestii ich bezpieczeństwa.

3.2 Czas na test!

Przyszedł czas na kolejny krok, jakim jest przeprowadzenie testu rynkowego. Zabieg polega na umieszczeniu wytwarzanego towaru w rzeczywistości rynkowej. W przeciągu określonego czasu następuje analiza produktu, badanie reakcji konsumentów oraz działań konkurencji. Stanowi to ważny element naszego planu – na podstawie wyników z przeprowadzonych obserwacji będziemy w stanie ocenić, czy wprowadzenie nowego produktu na rynek jest opłacalne dla naszego przedsięwzięcia.
4. Komercjalizacja

Pojęcie komercjalizacji wiąże się z ostatecznym wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Następuje wdrożenie planu marketingowego oraz rozpoczęcie produkcji w pełnej skali. Do procesu wytwarzania obok podstawowego procesu technologicznego zalicza się pomocnicze poddziałania, do których należy kontrola jakości, magazynowanie oraz transport wewnętrzny. W zależności od przedsięwzięcia, cykl produkcji będzie się od siebie różnił, ze względu choćby na jego wielkość, charakter stworzonego artykułu, czy możliwości finansowe. 5. Wprowadzenie nowego produktu na rynek – Twój sposób na sukces

Doktryna stara się w wyczerpujący sposób odpowiedzieć na pytanie jak wprowadzić produkt na rynek. Powstało na ten temat wiele prac dyplomowych oraz artykułów naukowych poruszających kwestie procesu zarządzania produktem, który obejmuje wszelkie działania z nim związane – od projektowania poprzez tworzenie, po sprzedaż i dystrybucję. Wprowadzenie nowego produktu na rynek na przykładzie firmy Coca-Cola, o którym wspomnieliśmy na wstępie, pokazuje nam, że przypadki rzeczywiście istnieją. Warto jednak wykonać świadomy ruch, stworzyć przemyślany plan działania i wziąć los we własne ręce, ponieważ oczekiwanie na taką okazję może zająć zbyt wiele czasu. W końcu, czas to pieniądz, prawda?
#colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
#colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3210 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:left} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } Datantify Team
Tekst Wspólny Zespołu Datantify
Mail