Poradnik – Jak Znaleźć i Dotrzeć do Niszy Rynkowej?

Wprowadzenie produktu lub usługi na rynek to dla przedsiębiorcy nie lada wyzwanie. Aby osiągnąć sukces, niezbędne jest spełnienie potrzeb konsumenta, które w zależności od indywidualnego przypadku, mogą być zgoła różne. Oczywiście, sposób, w jaki realizujemy działania zmierzające do zaspokojenia niniejszych potrzeb, też nie może być przypadkowy. Perspektywa rynku pozwala wyróżnić nam grupę konsumentów oczekujących unikalnego produktu lub usługi, które wiążą się z uzyskaniem określonych korzyści. Odnalezienie tak skoncentrowanego segmentu rynku przez przedsiębiorcę wiąże się m.in. z mniejszym zagrożeniem ze strony małej (lub zerowej) konkurencji, a co za tym idzie, większą szansą na dotarcie do klienta. To właśnie ten klient stanowi tzw. niszę rynkową i w niniejszym artykule sprawdzimy wskazane pojęcie oraz wskażemy, w jaki sposób możemy odnaleźć rynek niszowy. 1. Nisza rynkowa – definicja

Aby móc dobrze zrozumieć omawiane zagadnienie, we wstępie należy wyjaśnić, czym właściwie jest nisza rynkowa. Definicję tego pojęcia można znaleźć w wielu monografiach dotyczących marketingu i zarządzania, jednak na potrzeby niniejszego artykułu zastosowanie znajdzie określenie wykorzystane przez  Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która przedstawia niszę rynkową jako “wąską grupę klientów poszukujących wyrobu lub usługi o ściśle określonych cechach użytkowych”. Wskazane w definicji cechy mają zazwyczaj niestandardowy, dyferencyjny od reszty rynku charakter, przez co konsument odczuwa trudności w odnalezieniu oferty spełniającej jego oczekiwania.
2. Strategia niszy rynkowej – szansa na sukces

Odnalezienie niszy rynkowej, w której (jak sama definicja wskazuje) potrzeby konsumentów nie są jeszcze zaspokojone, kreuje wizję stworzenia produktu lub usługi umożliwiającej spełnienie oczekiwań skonkretyzowanej grupy klientów. Takie działanie przedsiębiorcy nazywane jest strategią niszy rynkowej, która ma na celu zdobycie dominującej pozycji na określonym rynku i wiąże się z uzyskaniem przewagi konkurencyjnej ze względu na możliwość jego dobrego poznania. W zależności od wielkości firmy, wskazana strategia może być wdrażana przy pomocy różnych instrumentów, czerpać z innych strategii oraz opierać się na kompetencjach i doświadczeniach organizacji. Czasami właśnie ten ostatni czynnik pozwala firmie pokonać bariery wejścia i z łatwością dotrzeć do nowego segmentu rynku. #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂

2.1. Jak wykorzystać strategię?

Jak już zostało wspomniane, strategia niszy rynkowej związana jest z przewagą konkurencyjną i wiąże się z pojęciem strategii koncentracji, która ujmuje koncentracje w trzech podstawowych aspektach takich jak:

  1. ściśle określona produkcja,
  2. sprecyzowana grupa konsumentów,
  3. geograficzne wyodrębnienie rynku. W celu odnalezienia i dotarcia do wybranej niszy rynkowej wykorzystuje się także dwie pozostałe strategie wyodrębnione przez M.E.Portera:
  • strategia przywództwa kosztowego – ma na celu uzyskanie określonego produktu  przy jak najniższych kosztach wytworzenia, a co za tym idzie, zaproponowanie niszy rynkowej wyrobu o cechach porównywalnych z konkurencyjnymi, ale w niższej cenie. Uzyskanie niedużych kosztów produkcji jest możliwe dzięki zastosowaniu optymalnych technologii oraz minimalizacji nakładów na inne obszary działania organizacji jak obsługa klienta, czy reklama. Zastosowanie strategii przywództwa kosztowego znajduje zastosowanie w przypadku dużym firm, które utrzymują wysoką, a wręcz dominującą pozycję w niskonakładowej produkcji i wiąże się z takimi korzyściami jak osiąganie wysokich zysków oraz stworzenie barier wejścia dla innych podmiotów.
  • strategia zróżnicowania – polega na zaoferowaniu produktu lub usługi, która cechuje się oryginalnymi właściwościami i wyróżnia się na tle dostępnego asortymentu. Swoją unikalność może zawdzięczać niestandardowym metodom wytwarzania, dystrybucji czy lokalizacji. Ważne, by stworzenie podobnego wyrobu przez konkurenta było bardzo trudne, a najlepiej niemożliwe do osiągnięcia. W ten sposób określona nisza na rynku otrzymuje oczekiwaną ofertę, a przedsiębiorstwo zyskuje lojalnych klientów, co utrudnia nowym podmiotom dotarcie do tego segmentu. Należy jednak pamiętać, że przedstawione w ten sposób strategie nie dotyczą uzyskania przewagi konkurencyjnej w perspektywie całego rynku, a skupiają się do jego jednego segmentu.

2.2. Jak znaleźć rynek niszowy?

Nie ulega wątpliwości, że znalezienie segmentu niszowego nie byłoby możliwe bez posiadania odpowiednich informacji odnośnie do rynku. Istnieje wiele sposobów, które pozwolą nam je uzyskać. Po pierwsze, zacznij od swojej wiedzy i doświadczenia. Jeżeli jesteś już rynkowym graczem, wyciągnij wnioski ze swoich dotychczasowych działań – zarówno sukcesów, jak i porażek. Pamiętaj jednak, że użyty wcześniej plan nie zawsze musi przynieść korzyści w przypadku wejścia na nowe nisze rynkowe. Warto także zwrócić uwagę na działania podmiotów konkurencyjnych (o ile istnieją) oraz szukać inspiracji w operacjach na innych segmentach rynków. Nie zapominajmy także o możliwościach internetu, w którym możemy znaleźć wiele sugestii, komentarzy i ocen  wyrażających postawy i przedstawiających oczekiwania konsumentów. Uzyskane informacje pozwalają nam na stworzenie i zastosowanie odpowiedniej strategii niszy rynkowej, która może przybrać formę wyodrębnienia, uzupełnienia lub stworzenia niszy rynkowej. Co przez to rozumieć? Odpowiedź poniżej! Przeczytaj: Poradnik – Czym są lead’y i jak je generować📈

2.2.1. Zidentyfikuj potrzeby na danym rynku

W celu wdrożenia strategii niszy rynkowej niezbędne jest jej wcześniejsza identyfikacja. Należy zatem spojrzeć, jakie potrzeby klienta nie są zaspokojone w danym rynku. Może dotyczyć to oczekiwań związanych ściśle z konkretną klientelą, lokalizacją, czy produktem. W celu zobrazowania tego działania posłużymy się przykładem przedsiębiorstwa, które dostrzega, że w wybranym miasteczku nie prosperuje żadna siłownia. Podmiot postanawia więc stworzyć pierwsze takie centrum sportu w danym miejscu i spełnić oczekiwania bardziej lub mniej wąskiej grupie osób, które uprawiają aktywność fizyczną.

2.2.2. Uzupełnij produkt, by sprostać potrzebom

Oczywiście, nie zawsze konieczne jest tworzenie nowego produktu lub usługi. Strategia koncentracji może być wykorzystana jako pewnego rodzaju uzupełnienie dotychczasowej oferty. Dzięki wnikliwej obserwacji zachowań klienta jesteśmy w stanie dostrzec, czy dostępny wyrób spełnia jego potrzeby. Czasem wystarczy poszerzyć produkt lub usługę o pożądane przez konsumenta właściwości, czy też dołączyć dodatkowy, darmowy artykuł do naszej oferty. Tytułem przykładu, załóżmy, że produkujemy formy do pieczenia ciast. Jednym ze sposobów na uzupełnienie naszego wyrobu będzie dodanie do niego gratisu w postaci książki z przepisami na wypieki, z której klient będzie mógł czerpać inspiracje, a także dzielić się nią z innymi użytkownikami, przez co dotrzemy do jeszcze szerszego grona odbiorców.

2.2.3. Stwórz własną niszę!

Zmiany są nieuniknionym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie rynku. Mogą dotyczyć wdrażania nowych technologii, aspektów prawnych, czy kwestii mody. Strategia niszy rynkowej uwzględniająca poszczególne modyfikacje może przybrać formę tworzenia niszy rynkowej, która nie istniała dotychczas jako segment rynku. Przykładowo – osoby uprawiające jogging, zaczęły biegać ze swoimi telefonami, dzięki czemu mogą słuchać muzyki podczas wysiłku. Powstał więc pomysł, by wykorzystać fakt, że osoby te mają przy sobie telefon i stworzyć aplikację mobilną, która liczyłaby kroki, tempo oraz monitorowała drogę podczas wysiłku. Z tego działania otrzymujemy nową usługę i tworzymy nową niszę odbiorców – osób korzystających z takich aplikacji jak Endomondo czy Runtastic.
3. Zalety strategii niszy rynkowej

Znając sposoby na odnalezienie niszy rynkowej, warto wskazać dlaczego właściwie warto przyjąć omawianą w artykule strategię. Oto kilka podstawowych zalet:

  • koncentracja na jednym segmencie pozwala na efektywniejsze spełnienie jego oczekiwań,
  • mała konkurencja lub jej brak,
  • dobry start dla małych firm na zaistnienie na rynku,
  • posiadanie środków finansowych w ograniczonym zakresie nie stanowi problemu w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej,
  • możliwość ustalenia i kształtowania ceny. 4. Nisza rynkowa – przykłady

W poszukiwaniu realnego przykładu niszy rynkowej, która będzie wpisywać się w definicję tego pojęcia, wystarczy spojrzeć na grupę weganów. Osoby, które nie jedzą produktów pochodzenia zwierzęcego stały się ostatnio przedmiotem zainteresowania, a dokładniej rzecz ujmując, wąską grupą docelową dla wielu restauratorów i producentów żywności. Jest to związane z zaspokojeniem ich konkretnych potrzeb, które dotychczas nie były szczególnie brane pod uwagę w trakcie otwierania lokali gastronomicznych, czy wytwarzania środków spożywczych. Obecnie, marketing niszowy skoncentrowany na tworzeniu asortymentu i usług dla wegan, oferuje szereg nieustannie powstających restauracji, gdzie do przygotowania posiłku nie zostają wykorzystane żadne produkty pochodzenia zwierzęcego. Reakcja podmiotów na spełnienie skonkretyzowanych potrzeb widoczna jest także podczas wizyty w niemalże każdym supermarkecie – znajdziemy tam wyodrębnione już działy z artykułami, które są “vege”.
5. Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że jednym z głównych i podstawowych celów przedsiębiorstwa jest uzyskanie wysokiego zysku. Pamiętajmy zatem, by podczas poszukiwania niszy rynkowej dokonać rzetelnej analizy otoczenia, oszacować ryzyko finansowe i określić rentowność produktu, tak by nasze działanie miało szansę na osiągnięcie korzyści. Strategia niszy rynkowej wykorzystywana jest przez wiele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki dokładnej obserwacji rynku odnalazły punkt koncentracji i spełniły oczekiwania wybranej klienteli, co przełożyło się na sukces niniejszych podmiotów, do których z pewnością możesz dołączyć i Ty! #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
#colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3210 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:left} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } Datantify Team
Tekst Wspólny Zespołu Datantify
Mail