Poradnik – Jak Założyć Biznes w Niemczech?

Niemcy – kojarzone często z kuflami pełnymi piwa typu pilzner, powieściami braci Grimm, czy zabytkową Bramą Brandenburską w Berlinie. Wskazany kraj wyróżnia się na tle innych państw także ze względu na swoją rozwiniętą gospodarkę, która zajmuje pierwsze miejsce w rankingu największych gospodarek w Europie. Wpływ na tak wysoką pozycję ma nie tylko siła niemieckiego eksportu, czy światowa produkcja piwa i chmielu, ale gospodarka jest napędzana również w dużej mierze przez tamtejszych przedsiębiorców. Nie budzi zdziwienia, że tak wiele osób decyduje się na założenie działalności w Niemczech – innowacyjne rozwiązania, zasoby wykwalifikowanej siły roboczej oraz dobrze rozwinięta infrastruktura to tylko niektóre czynniki, które wpływają na decyzję o podjęciu się swojego przedsięwzięcia w tym miejscu. Jeżeli myślałeś o dołączeniu do grona przedsiębiorców odnoszących sukcesy w Niemczech, ale nie wiesz, jak wygląda tamtejszy proces tworzenia działalności gospodarczej, przedstawiamy poniżej krótki poradnik jak założyć firmę w Niemczech krok po kroku.


1. Jak założyć firmę w Niemczech?

Podstawowym elementem każdego biznesu jest zrodzony wcześniej pomysł formujący jego kształt. Załóżmy zatem, że wiemy już, czym chcemy się zajmować. Pozostaje tylko pytanie: w jaki sposób to zrobić?

1.1 Wybierz odpowiedni typ biznesu

Droga do założenia firmy z siedzibą w Niemczech powinna rozpocząć się od wybrania formy prawnej naszej działalności gospodarczej. W zależności od możliwości finansowych, perspektyw i wymiaru przedsięwzięcia, istnieje kilka podstawowych opcji, które w swojej strukturze i funkcjonowaniu wyglądają bardzo podobnie jak w polskim prawie cywilnym:

 • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą (niem. Einzelkaufmann),
 • jednoosobowa spółka z o.o. (niem. Ein-Personen-GmbH),
 • spółka cywilna (niem. Gesellschaft bürgerlichen Rechts),
 • spółka komandytowa (niem. Kommanditgesellschaft),
 • spółka jawna (niem. offene Handelsgesellschaft),
 • spółka partnerska (niem. Partnerschaftsgesellschaft),
 • spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością zawodową (niem. Partnerschaftsgesellschafit beschränkter Berufshaftung),
 • spółka z o.o. (niem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung),
 • spółka akcyjna (niem.  Kleine Aktiengesellschaft).

1.2  Meldunek to podstawa

Założenie firmy w Niemczech, co do zasady, wymaga od przedsiębiorcy jego uprzedniego zameldowania. Jeżeli zamierzasz przebywać tam dłużej niż 3 miesiące, należy spełnić obowiązek meldunkowy w ciągu siedmiu lub czternastu dni po przyjeździe – ramy czasowe określa prawo wybranego przez siebie Landu. Istnieje również opcja samozatrudnienia się z użyczeniem adresu przez specjalistyczną fimę zajmującą się doradztwem w sprawie zakładania firm na terenie Niemiec. Gewerba w Niemczech (jednoosobowa działalność gospodarcza) i wszelkie czynności związane z procesem jej zakładania mogą sprawić wiele trudności ze względu na brak znajomości tamtejszego prawa. Pomocne mogą okazać się zatem usługi wspomnianych już firm konsultingowych, które nie tylko użyczą adresu dla siedziby Twojej firmy (co jest legalnym działaniem), ale również pomogą w uzupełnieniu niezbędnych dokumentów, dopilnowaniu terminów i wyjaśnieniu niezrozumiałych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Aby skorzystać z niniejszych świadczeń, potrzebujesz jedynie ważnego dowodu osobistego oraz adresu zamieszkania w Polsce.

1.3 Zarejestruj swoją firmę

Działalność gospodarcza w Niemczech wiąże się z jej rejestracją we właściwym Urzędzie do spraw Działalności Gospodarczej w danej dzielnicy lub gminie (niem. Ordnungsamt/ Gewerbeamt). W celu realizacji niniejszego wymogu należy wypełnić specjalny formularz oraz dołączyć kopie takich dokumentów jak: dowód osobisty/paszport, dowód zameldowania, umowa najmu lokalu do prowadzenia przedsięwzięcia oraz wymagane koncesje i świadectwa potwierdzające kwalifikacje, gdy nasze przedsięwzięcie będzie dotyczyć przykładowo sprzedaży leków. Jeśli zamierzamy prowadzić działalność świadczącą usługi ochroniarskie, wymagane jest specjalnie wydane pozwolenie oraz potwierdzenie o niekaralności. Co więcej, w przypadku prowadzenia firmy zajmującej się przewozem pasażerów, należy uzyskać uprzednie zezwolenie od Krajowego Urzędu ds. Obywatelskich i Porządkowych. #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
Formalności związane z rejestracją w Urzędzie do spraw Działalności Gospodarczej nie dotyczą podmiotów, które wykonują wolne zawody (adwokaci, pisarze, lekarze) oraz przedstawicieli zawodów związanych z nauką i prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Spełnienie obowiązku rejestracji firmy w Niemczech we wspomnianym już Gewerbeamt wiąże się kolejno z przekazaniem tej informacji do innych urzędów takich jak:

 • Urząd Skarbowy
 • Urząd Statystyczny Kraju Związkowego
 • Izba Rzemieślnicza (jeśli działalność tego dotyczy)
 • Izba Przemysłowo-Handlowa

1.4 Uzupełnij dane dla Urzędu Skarbowego

Urząd Skarbowy, po uzyskaniu informacji od Urzędu do spraw Działalności Gospodarczej, przesyła kwestionariusz potrzebny do rejestracji działalności w niniejszej jednostce. Należy wskazać w nim dane odnośnie firmy, wielkość przewidywanego obrotu, czy liczbę pracowników. Na podstawie przedstawionych danych zostaje przydzielony numer identyfikacji podatkowej (Steuer-Identifikationsnummer), za pomocą którego będziesz w stanie złożyć deklarację podatkową od swojej działalności gospodarczej. Należy zwrócić uwagę na termin składania deklaracji, którym jest 31 lipca danego roku. W przypadku spóźnień zostanie nałożona kara w postaci 25 EUR za każdy rozpoczęty miesiąc braku uregulowania formalności.

1.4.1 Firma w Niemczech – podatki

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte są podatkiem dochodowym, którego wysokość zależna jest m.in.od uzyskiwanych zarobków, klasy podatkowej oraz wydatków specjalnych i w zależności od dochodu waha się między 15% a 45% (w przypadku kwoty przekraczającej 250 731 EUR rocznie). Kwotę wolną od podatku szacuje się na 8 820 EUR. Warto dodać, że ze względu na widoczne różnice między poszczególnymi Landami, osoby z zachodnich części Niemiec zobowiązane są do uiszczenia tzw. podatku solidarnościowego (niem. Solidaritätszuschlag), który wynosi 5,5% wysokości podatku dochodowego. Możemy wyróżnić także podatek dochodowy od osób prawnych – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Jego stawka wynosi 15% i tak jak w przypadku opodatkowania osób fizycznych, jego podstawą jest dochód za cały ubiegły rok.

1.5 Ubezpiecz się

Ubezpieczenie emerytalne w Niemczech jest dobrowolną decyzją każdego przedsiębiorcy. Może on wybrać ustawowe ubezpieczenie emerytalne, które należy opłacać przez minimum 5 lat, a wielkość uzyskanej sumy w przyszłości zależy od wysokości składek oraz stażu pracy. Ponadto, osoba prowadząca działalność gospodarczą ma możliwość skorzystania z ubezpieczenia prywatnego, które opłaca w okresie składkowym, a po uzyskaniu przyjętego wieku emerytalnego, ubezpieczony może wypłacić zgromadzone środki w całości lub w ratach w określonym odstępie czasowym. Przeczytaj także: Wymiana handlowa Polska – Niemcy – wszystko co powinniście wiedzieć W przypadku Gewerbe w Niemczech ubezpieczenie zdrowotne jest już wymaganym przez prawo zabezpieczeniem. Istnieje wiele firm oferujących ten rodzaj świadczenia, które wiąże się z uiszczaniem określonej składki uzależnionej od wieku oraz długości pobytu w Niemczech (ok. 80 do 150 EUR miesięcznie). Posiadanie takiego ubezpieczenia pozwoli na leczenie i pomoc medyczną w przypadkach zagrażających zdrowiu, bez konieczności ponoszenia kosztów (które nie należą do najniższych) ze swojej kieszeni. Na domiar tego, można zawrzeć elastyczną umowę, która dopuszcza rozszerzenie zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.

1.6 Nie bój się pytać!

Niemcy to tolerancyjny kraj, który jest otwarty na wymianę kulturową. W zależności od Landu, do którego zamierzasz się udać, by prowadzić działalność w Niemczech, organizowane są liczne szkolenia i eventy mające na celu wsparcie przedsiębiorców dopiero, co rozpoczynających swoją przygodę z niemieckim rynkiem.Nie ulega wątpliwości, że w trakcie procesu zakładania firmy, narodzą się pewne niejasności – w celu ich rozwiązania, lepiej zwrócić się z prośbą o pomoc do firm konsultingowych lub bezpośrednio do właściwych niemieckich instytucji i uniknąć popełnienia potencjalnych błędów, które mogą skutkować sporymi konsekwencjami finansowymi.
2. Działalność gospodarcza w Niemczech – koszty

Koszty prowadzenia firmy w Niemczech wiążą się z uiszczeniem opłaty za rejestrację w  Urzędzie do spraw Działalności Gospodarczej, którą szacuje się od 15 do 60 EUR (wysokość zależy od poszczególnego Landu). Ponadto, należy liczyć się z kosztami wynajmu lokalu, jeśli chcemy świadczyć usługi takie jak zabiegi kosmetyczne, czy prowadzenie sklepu. Dodajmy do tego odliczenie podatków, obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne i dobrowolne ubezpieczenie emerytalne (o ile się na nie zdecydujemy).


3. Podsumowanie

Niniejszy artykuł przedstawia jak otworzyć firmę w Niemczech w kilku prostych krokach. Jak widać, przepisy wyraźnie wskazują jakie czynności należy podjąć w celu prowadzenia swojej działalności gospodarczej w tym kraju. Istnieje wiele firm zajmujących się doradztwem w tym zakresie – pośredniczą one w procesie zakładania przedsiębiorstwa, użyczają adresu meldunkowego, a także pomagają w wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego. Można skorzystać także ze szkoleń organizowanych przez niemieckie jednostki państwowe i zdobyć na nich cenne informacje odnośnie funkcjonowania firmy. Konsultacje z rzetelnymi podmiotami pozwolą na wybranie odpowiedniej dla siebie formy prawnej przedsiębiorstwa, spełnienie formalnych wymogów i rozpoczęcie kariery na jednym z najlepiej rozwiniętych rynków na świecie. #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
#colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3210 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:left} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } Datantify Team
Tekst Wspólny Zespołu Datantify
Mail