Content Section

Ochrona danych w bazach danych – BlendBerg🛡

W dzisiejszych czasach niemalże każda firma posiada różnego rodzaju bazy danych. Znacznie ułatwia to prowadzenie biznesu, lecz jednocześnie sprawia, iż wzrasta ryzyko cyberprzestępstwa. Niestety nieetyczne poczynania chociażby byłych lub obecnych pracowników, którzy wykorzystują firmowe komputery, mają miejsce coraz częściej.
Jednakże internetowe bazy danych możemy stracić nie tylko przez nieuczciwe działanie osób trzecich, ale i zdarzenia losowe, takie jak fizyczne uszkodzenie sprzętu, działanie wirusa, zagubienie, czy też kradzież. Tymczasem informacje o kontrahentach, pracownikach, klientach i partnerach są bardzo cenne, ale i poufne, dostęp do tego typu danych przez niepożądane osoby może mieć więc bardzo poważne skutki. Przechowywanie i archiwizowanie ich we właściwy sposób to zatem jedno z ważniejszych zadań każdej instytucji. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, powinno ono liczyć się z ryzykiem utraty lub wyciekiem danych i być na taką ewentualność przygotowanym. Warto wprowadzić kilka zasad i procedur, które w znacznym stopniu zwiększą poziom bezpieczeństwa przechowywanych informacji. 1. Definicja baz danych

Zgodnie z ustawą o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 roku, baza danych definiowana jest jako zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości. Zgodnie z prezentacją o ochronie baz danych autorstwa dr Sybilli Stanisławskiej, eksperta do spraw prawa własności intelektualnej, ochronie sui generis podlegają wszystkie bazy, także twórcze elementy bazy danych spełniające cechy utworu. Prawo sui generis przysługuje producentowi baz danych, którym jest podmiot ponoszący ryzyko nakładu inwestycyjnego przy tworzeniu bazy danych. Przeczytaj: [Ranking] Najlepsze firmy w Wielkopolsce 2017 / 2018 ? 2. Metody ochrony danych

Istnieje wiele przykładów zastosowania baz danych w firmie. Warto zatem zdefiniować, które z informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, należy je chronić. W tym miejscu zastosowanie znajdują przepisy o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ustawy o prawie własności przedmiotowej z dnia 30 czerwca 2000 roku. Należy zawrzeć wewnętrzne uregulowania dotyczące pracowników.
Kolejnym równie istotnym krokiem jest zakup odpowiednich systemów bezpieczeństwa monitorujących i szyfrujących dane. Szyfrowanie ważnych plików sprawi, że te nie zostaną wykorzystane przez osoby trzecie w przypadku kradzieży lub zgubienia. Warte zastosowania są rozwiązania, które odblokowują dostęp do danych jedynie wówczas, gdy poprawnie zostanie wpisany identyfikator, hasło, a następnie hasło uwierzytelniające.
Niezwykle ważną dla bezpieczeństwa danych decyzją jest również wybór właściwej platformy wymiany danych, tym bardziej jeśli na jednym dokumencie pracuje kilku pracowników. Sporym zagrożeniem dla baz danych danej firmy jest korzystanie przez jej pracowników z prywatnego e-maila, ponieważ możliwy jest wówczas przypadkowy wyciek danych. W związku z tym, poufne informacje wysyłane pocztą elektroniczną powinny być zaszyfrowane, by mogły być odczytane jedynie przez konkretnego odbiorcę. Zamiast e-maila, warto skorzystać więc z usług na przykład OneDrive dla firm z oferty Microsoft, czy też Google Drive. Za ich pomocą, po udzieleniu dostępu konkretnym osobom, możliwe jest przydzielenie innym pracownikom różnych zadań dotyczących danego pliku, mając jednocześnie pewność, że wgląd do dokumentu ma jedynie osoba do tego uprawniona.
#colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
Jedną z podstawowych zasad ochrony baz danych jest także utworzenie kopii bezpieczeństwa danych. O tym jak ważna jest to reguła świadczyć może fakt, że posiadanie takiej kopii w placówkach publicznych jest wymogiem ustanowionym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Co prawda, w przypadku przedsiębiorstw prywatnych nie ma takiego obowiązku, lecz pomimo to, niemal każda firma kopiuje swoje dane na wypadek ich utraty. Oczywiście, kopia nie musi znajdować się na dysku zewnętrznym trzymanym w szafie pancernej – bazy danych można przechowywać w dyskach zewnętrznych, czyli w chmurze. Jednakże dodatkowy środek ostrożności zawsze będzie działać na korzyść naszej firmy, im więcej zatem kopii danych, tym lepiej.
Każdy użytkownik komputera i internetu wie, że wirusy oraz wszelkiego rodzaju złośliwe oprogramowanie są jednymi z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Nie trzeba chyba zatem nikogo przekonywać o konieczności ochrony przed tego rodzaju niebezpieczeństwami przez każdą firmę dysponującą różnego rodzaju bazami danych. Najbardziej oczywistym, ale jednocześnie skutecznym na to sposobem jest wyposażenie w aktualne oraz legalne oprogramowanie oraz odpowiedni program antywirusowy każdego firmowego komputera, niezależnie od tego, czy używany jest w przedsiębiorstwie, czy w domu. Znacznie zmniejsza to ryzyko ewentualnej kradzieży bazy danych. 3. Bazy danych oferowane przez Blendberg

Prawna ochrona bazy danych trwa piętnaście lat następujących po roku, w którym została ona sporządzona. Nie wszyscy są jednak zaznajomieni z prawem autorskim, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawą o ochronie baz danych, inni zaś nie chcą pamiętać o przepisach obowiązujących w polskim prawie. Sprawia to, iż niektórzy sądzą, że przysługuje im dozwolony użytek baz danych, co oczywiście nie jest prawdą. Dostęp do baz danych można jednak uzyskać zupełnie legalnie, wystarczy jedynie skorzystać z usług profesjonalistów, którzy zajmują się tym na co dzień. Dostarczenie wysokiej jakości danych wraz z ich szczegółową analizą oferuje zaś firma Blendberg. Osoby chcące dowiedzieć się z czego składa się baza danych oraz poszukujące informacji dotyczące dokładnej działalności firmy, otrzymują odpowiedź natychmiastowo. Ci zaś, którzy zdecydowali się na współpracę z Blendberg, wiedzą, że w szerszej perspektywie przyczynia się ona do sukcesu naszego biznesu.
#colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
#colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3210 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:left} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } Datantify Team
Tekst Wspólny Zespołu Datantify
Mail