Content Section

Kupno danych osobowych a prawo – BlendBerg💰

W dzisiejszych czasach nikogo nie dziwi fakt, że dane osobowe to bardzo cenny towar w rynkowym obiegu. Przedsiębiorcom nie zawsze opłaca się samodzielnie tworzyć bazy danych. Często korzystniejsze jest po prostu uiszczenie odpowiedniej opłaty danej firmie i nabycie gotowej bazy. Czym jednak w ogóle są dane osobowe? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Są to dane identyfikujące bądź takie, dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie danej osoby fizycznej. Co więcej, nawet adresy e-mail uznawane są przez GIODO za dane osobowe.
1. Sprzedaż bazy danych osobowych

Jeśli chodzi o sprzedaż baz danych osobowych, nie zawsze osoba, która nią dysponuje, musi posiadać zgodę osób figurujących w takiej bazie na przetwarzanie danych. Nie jest to konieczne, ponieważ do sprzedaży bazy wystarczy spełnienie jednej z czterech przesłanek. Dane osobowe można bowiem przetwarzać bez zgody osoby zainteresowanej w przypadku kiedy:
–  jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
–  jest to konieczne do realizacji umowy – osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
– jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
– jest potrzeba wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Przeczytaj: [Ranking] Największe firmy województwa śląskiego 2017 / 2018 ⛏ Chcący sprzedać bazę z danymi ma więc dwie drogi: uzyskać zgodę każdej z osób figurujących w bazie na przetwarzanie danych bądź wypełnić co najmniej jedną ze wspomnianych przesłanek. 2. Kupno danych osobowych a prawo

Jeśli chodzi o kroki prawne stojące po stronie kupującego, to w zasadzie nie ma ich wiele. Najważniejszym, który należy niezwłocznie wykonać po zakupie danych, jest spełnienie obowiązku informacyjnego. Należy bowiem powiadomić wszystkie osoby, których dane weszły w posiadanie nowego właściciela o tym właśnie fakcie. Klauzula obowiązku informacyjnego może być przesłana mailowo, listownie, bądź też za pomocą SMS-a. Tego typu klauzule należy rozesłać przed wysłaniem oferty marketingowej, jednocześnie dając czas odbiorcom na ewentualny sprzeciw. Ostatnim krokiem jest odpowiednie zabezpieczenie zakupionej bazy danych osobowych przed dostaniem się w niepowołane ręce.
#colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
3. Sprzedaż danych osobowych bez zgody

Wszystkie przestępstwa związane z bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych są ścigane z urzędu. W takim wypadku wystarczy zgłosić sprawę organom ścigania, czyli policji, albo prokuraturze. Co ważne, odpowiedzialność karna, mimo że dotkliwa, nie jest jedyną, która będzie ciążyć na osobie, która popełniła przestępstwo. Osoba poszkodowana może bowiem dochodzić odszkodowania na gruncie cywilnym. Naruszenie danych osobowych zakrawa na naruszenie dóbr osobistych człowieka, a w takim wypadku można już mówić o sporych sumach pieniężnych dla poszkodowanego. Mimo to nielegalny handel danymi osobowymi to niestety częsta praktyka. Jest to jednak opłacalny, choć nieco ryzykowny biznes, w którym cena 1 rekordu bazy danych waha się od kilkudziesięciu groszy do kilkudziesięciu złotych. 4. Gdzie kupić dane osobowe?

Bazy danych z danymi osobowymi są w ofercie wielu polskich i tym bardziej – zagranicznych firm. Znalezienie odpowiedniego dostawcy nie stanowi w dzisiejszym świecie problemu. Możliwe są do kupienia bazy danych klientów biznesowych, bazy danych firm w Polsce i na świecie oraz bardziej spersonalizowane zestawy informacji takie jak, chociażby baza klientów zainteresowanych kredytem. Dowodzi to temu, że zakup bazy danych osobowych lub firm nie stanowi żadnego problemu. 5. Gdzie można sprzedać dane osobowe?

Chętnych na kupno danych osobowych nie brakuje. Są to bowiem bardzo cenne informacji, które mogą w znacznym stopniu przysłużyć się rozwojowi danego biznesu. Jest tak dlatego, że firmy mając wiedzę na temat osób, które są w ich grupie targetowej, mogą do nich dotrzeć o wiele skuteczniej i szybciej. Tym samym szanse na sprzedaż danego produktu czy usługi niebotycznie wzrasta. Sama reklama może nic nie znaczyć, jednakże spersonalizowana reklama jest już małym gwarantem sukcesu. 6. Kara za handel danymi osobowymi

Kary za bezprawne przetwarzanie danych osobowych są stosunkowo surowe. Są one opisane w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych. Za bezprawne przetwarzanie danych osobowych grozi grzywna, kara ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2. Jednakże to nie wszystko, albowiem jeżeli przetwarzane dane dotyczą kwestii wrażliwych, czyli np. pochodzenia rasowego, poglądów politycznych, bądź też przekonań religijnych – w takim wypadku sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Kwestie te reguluje artykuł 49 wspomnianej wyżej ustawy.
Dane osobowe są bardzo cennym towarem na rynku. Sprzedaż bazy danych klientów indywidualnych, banku, bądź innych firm to bardzo popularny w dzisiejszych czasach pomysł na biznes. Chętnych na kupno bazy danych osobowych bądź też bazy klientów kredytowych także nie brakuje. Dlatego też niezmiernie ważna jest dbałość i świadomość tego, komu podajemy nasze dane osobowe. Warto mieć na uwadze fakt, że dla nas będzie to w najlepszym wypadku jedynie wzmożony spam, a dla kogoś innego cenny produkt nabywany nierzadko w nie do końca czysty sposób.
#colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
#colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3210 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:left} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } Datantify Team
Tekst Wspólny Zespołu Datantify
Mail