Jak zacząć eksport do Rosji, oraz co się opłaca? – BlendBerg🛳

Federacja Rosyjska pod względem powierzchni jest największym krajem na świecie. Jako jeden z trzech krajów na świecie, rozciąga się na dwóch kontynentach, jednocześnie jako jedyny na terenach Europy i Azji. Obejmuje swoją powierzchnią ponad 17 mln km². Na terenie kraju zamieszkuje 144 mln osób, co zapewnia 9 miejsce na liście najbardziej zaludnionych państw świata. Rozwijająca się gospodarka rynkowa Rosji wchodzi w skład światowej czołówki, pod względem potencjału gospodarczego. Z danych wynika, że w 2012 roku produkt krajowy brutto wyniósł tam 2,015 bln USD, co daje nam 18 tysięcy USD przypadające na jednego mieszkańca. Po rozpadzie Związku Radzieckiego, w kraju doszło do poważnych zmian, dokonano modyfikacji gospodarki centralnie planowanej na gospodarkę rynkową, która jest zauważalnie w wyższym stopniu otwarta na rynki zagraniczne. Dzisiaj Rosja posiada największe na świecie złoża surowców naturalnych, dzięki czemu dysponuje największymi źródłami energii i odnotowuje ciągły wzrost gospodarczy, a usytuowanie kraju na dwóch kontynentach daje idealne możliwości rozwoju handlu zagranicznego. 1. Wielkość Eksportu w Rosji

Handel zagraniczny w Rosji w ostatnich latach odnotował znaczący wzrost eksportu oraz importu, który mimo przyrostu i tak pozostaje 2 razy mniejszy od eksportu. Głównymi kierunkami eksportu w 2014 roku była Holandia, która stanowiła 13,7% całości, zaraz po niej znalazły się Chiny, Niemcy, Włochy oraz Turcja. Wartość eksportu wszystkich towarów i usług w 2016 roku wyniosła 287,6 mld USD. Z całą pewnością, największe znaczenie dla gospodarki rosyjskiej stanowi wydobywanie ropy naftowej, której w pierwszym półroczu 2016 roku wydobyto ponad 270 ton. Ropa naftowa, podobnie jak gaz ziemny wydobywane są w Rosji bez restrykcji, czyli tak zwanych kwot produkcyjnych. Produkcja ropy, jak i wszelkie działania związane z jej transportowaniem zapewniają podstawowe wpływy do budżetu państwa, przez co stały się główną przyczyną wzrostu gospodarki. Co więcej, Rosja jest bardzo dobrze rozwiniętym krajem, pod względem przemysłowym, ponieważ oprócz ropy naftowej jest też ważnym eksporterem surowców energetycznych, takich jak gaz ziemny, paliwo płynne, czy węgiel kamienny, a także surowców mineralnych i drewna oraz wyrobów tworzonych z tych materiałów, gdyż stanowią one około 80% wartości eksportu, przez co Rosja jest odpowiedzialna za światowe wahania cen tych surowców. Bardzo ważny dla gospodarki rosyjskiej jest również eksport ciężkiej broni konwencjonalnej, gdyż są oni jej największymi eksporterami, jak też dużej ilości metali szlachetnych i kolorowych oraz chemikaliów. Z analiz, które zostały przeprowadzone przez pracowników polskich placówek dyplomatycznych, okazuję się, że podmioty Polskie koncentrują się głównie na obszarze Moskwy (około 50%), następnie na obwodzie moskiewskim, nowogrodzkim, orłowskim i Petersburgu. A warto zauważyć, że w Rosji jest 17 miast w których liczba mieszkańców przekracza milion osób, co stwarza wiele możliwości dla Polskich producentów. 2. Eksport a Podatki w Rosji

Tak jak w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów na terenie Europy, tak samo eksport towarów, może zostać opodatkowany stawką 0%. Jednak nie każdy towar przewieziony poza granice UE, będzie uznany za eksport towaru, w rozumieniu przepisów o VAT.   W oparciu o zasady handlu międzynarodowego zawarte w ustawie o podatku VAT, należy spełnić odpowiednie warunki, aby eksport towarów z Rosji i wszelkie związane z nim działania nie uległy opodatkowaniu podatkiem VAT. W sytuacji, gdy podatek, zostanie naliczony przy zakupie towarów i usług, które są wykorzystywane do obrotu eksportowego z Rosji, zostanie zwrócony z budżetu państwa rosyjskiego. Należy spełnić jednak następujące czynniki, aby procedurę można było nazwać eksportowaniem towaru:

 • Po pierwsze potrzebne jest potwierdzenie urzędu celnego, określonego w przepisach celnych na wywóz towaru
 • Następnie wywóz musi nastąpić poza kraje Wspólnoty, gdzie nie obowiązuje prawo unijne Spełniający te warunki przepis może zostać zrealizowany bezpośrednio, czyli w imieniu dostawcy lub na jego rzecz albo pośrednio, czyli w imieniu nabywcy lub na jego rzecz. Stawkę zerową VAT objęte są przede wszystkim towary eksportowane za granicę, usługi związane z importem i eksportem oraz przewozy poza granicę Rosji. Przeczytaj : Jak znaleźć dystrybutora ? 3. Jak Zacząć Eksport do Rosji – Wymagane dokumenty -- Tak jak zostało to wyżej przedstawione, aby eksport mógł zostać opodatkowany stawką 0%, musi spełnić odpowiednie czynniki. Dodatkowo musi również zostać właściwie udokumentowany w celu potwierdzenia wywozu towarów poza obszar celny Unii Europejskiej. Podstawowymi dokumentami potrzebnymi do przewozu zagranicznego są faktury: handlowa i celna. Z tym, że dokumentacja eksportowa nie zobowiązuje do wystawiania faktury handlowej w momencie wysyłki towarów. Wystarczy jedynie sporządzenie faktury proforma, celnej lub prowizorycznej. Jednak przy rozliczeniu podatkowym i rachunkowym faktura handlowa jest już potrzebna. Następnie potrzebne będą dokumenty przewozowe, które wybieramy zgodnie ze środkiem transportu, którym towar będzie przewożony. Niezbędne będą też specyficzne dla tego rodzaju handlu dokumenty:
 • dokument elektroniczny (komunikat IE 599) otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych lub potwierdzenie tego dokumentu, przez odpowiedni organ celny
 • dokument elektroniczny z systemu teleinformatycznego, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność
 • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej lub jego kopia potwierdzona przez organ celny Do podstawowych dokumentów mogą być niekiedy potrzebne też specjalistyczne papiery, takie jak świadectwo pochodzenia towarów, certyfikat jakości, czy karnet ATA, jednak w przypadku tych dokumentów, spedytor pomaga eksporterom w dopełnieniu wszelkich formalności. Nie zapomnijmy też o dokumentach ubezpieczających, które zagwarantują nam odszkodowanie, w przypadku, gdy przewożony towar uległby zniszczeniu lub gdyby nie dotarł na docelowe miejsce. Wyżej przedstawiona dokumentacja zezwoli na eksport towarów poza granicę Unii Europejskiej, pozwalając na skorzystanie z 0% stawki podatkowej VAT, co z pewnością zmniejszy ogólne koszty transportu. #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
  Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
  Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
  4. Co się Opłaca Eksportować do Rosji? – TOP5

Uznaje się, że Rosja jest jednym z najlepiej zapowiadających się krajów dla Polskiego eksportu, przykładem może być fakt, że wartość eksportu polskiego na rynku Rosyjskim w przeciągu ostatniego dziesięciolecia wzrosła prawie ośmiokrotnie. Takiemu rozwojowi sprzyja dynamika rozwoju gospodarczego Polski, a także korzystna sytuacja w Rosji oraz wzrost zapotrzebowania na produkty importowane. Co w rezultacie usytuowało Polskę na czwartym miejscu pod względem wartości eksportu do Rosji wśród krajów Unii Europejskiej. Niewątpliwie duże znaczenie mają w tej sytuacji także takie czynniki, jak wspólne tradycje historyczne, bliskość kulturowa, sąsiedztwo, czy też atrakcyjność wzajemnych ofert, które wpływają pozytywnie na handel zagraniczny z Rosją. Na rosyjskim rynku wciąż istnieją niewystarczająco spenetrowane segmenty rynku, zwłaszcza te poza granicami największych miast. Mogą być one doskonałą szansą na rozwój sprzedaży dla polskich przedsiębiorców. Zestawiliśmy złotą piątkę polskich produktów, które według ekspertów zajmujących się analizowaniem rynku, okazują się być najbardziej opłacalne i perspektywistyczne w eksporcie dla polskich producentów:

 • Artykuły rynkowe: Meble
 • Artykuły spożywcze: Mięso
 • Samochody
 • Towary
 • Usługi

4.1 Eksport Mebli do Rosji

W ostatnich latach eksport mebli do Rosji wzrósł aż o 40 procent, a w 2013 roku jego wartość wyniosła około 169 milionów euro. A statystyki wciąż rosną. Największe zapotrzebowanie wśród Rosjan jest na meble tapicerowane, które ze względu na dominację małych mieszkań w Rosji, zastępują typowe meble sypialniane. Oprócz tego rośnie popyt na meble kuchenne oraz meble klasy średniej, takie jak szafy z przesuwnymi drzwiami, czy meble do pokojów dziecięcych oraz na meble przygotowywane indywidualnie na zamówienie. Wśród polskich firm działających na rosyjskim rynku, znajduje się między innymi Kler, Black Red White, Wójcik oraz Forte.

4.2 Eksport Mięsa do Rosji

Polskie wędliny i mięso są bezkonkurencyjne na światowym rynku. Polska jest nie tylko liderem w samej produkcji, ale też w eksporcie drobiu, którego produkcja rośnie od 10 lat o kilkanaście procent rocznie, oraz wołowiny, której eksport wzrósł, aż o 19% w stosunku do poprzednich lat. Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej eksport mięsa oraz przetworów polskich z 2015 roku wzrósł o 13 procent. Polskie zakłady rodzinne zajmujące się produkcją i eksportem przetworów mięsnych, które mogą pochwalić się największymi obrotami to między innymi Tarczyński, ZM Henryk Kania, ZM Silesia i wiele innych.

4.3 Eksport Samochodów do Rosji

Eksport polskiego przemysłu motoryzacyjnego bije rekordy na rynku i w 2016 roku po raz pierwszy przekroczył 23 mld euro. Rekord padł również w eksporcie części i akcesoriów samochodowych, którego wartość w ubiegłym roku wyniosła ponad 10 mld euro. Firmy, które królują w branży samochodowej w Rosji to: Inter Cars, Prozamet, Hemar, H-auto.

4.4 Eksport Towarów do Rosji

Wciąż przewiduje się ciągły przyrost sprzedaży wielu polskich produktów na rynku Rosyjskim, a dotychczas w 2013 roku obroty handlowe między Polską, a Rosją wyniosły ponad 36 mld USD, w tym eksport równał się 10,8 mld USD. A podstawowymi pozycjami w polskim eksporcie do Rosji były:

 • wyroby przemysłu elektromaszynowego (39% całego eksportu)
 • wyrobu przemysłu chemicznego (19,5%)
 • artykuły rolno-spożywcze (15,4%)
 • wyroby metalurgiczne (8,3%)
 • wyroby przemysłu lekkiego (4,8%)
 • wyroby przemysłu drzewno-papierniczego (4,5%)

4.5 Eksport Usług do Rosji

Eksportem usług nazywamy świadczenie usług, przez przedsiębiorcę w kraju w którym posiada siedzibę swojej firmy. Największą część eksportowanych usług stanowi transport. Bardzo duży udział w eksporcie usług ma również turystyka, branża budowlana oraz informatyczna. Zdaniem specjalistów badających rynek, najlepsze dla polskiego eksportu są usługi tradycyjnie sprzedawana do Rosji:

 • maszyny i urządzenia dla rolnictwa, przetwórstwa spożywczego, produkcji wyrobów sztucznych (głównie opakowań)
 • wyroby przemysłu lekkiego, w tym materiały, obuwie, bielizna
 • sprzęt gospodarstwa domowego
 • artykuły rynkowe, takie jak kosmetyki, wyroby higieniczne, wyroby farmaceutyczne
 • wyroby ceramiczne
 • materiały budowlane z drewna 5. Podsumowanie

Rozpoczęcie handlu międzynarodowego, może okazać się dla przedsiębiorców bardzo opłacalne. Korzyści, jakie możemy czerpać, dzięki prawidłowo prowadzonej sprzedaży zagranicznej to przede wszystkim znacznie zwiększone dochody oraz poszerzenie swojej działalności na nowych, zagranicznych rynkach. Ważne jest jednak, aby znaleźć takich kontrahentów i sektor gospodarki, dzięki któremu dane przedsiębiorstwo będzie mogło się ciągle rozwijać i dostarczać dochody. Rosja należy do rozwiniętych krajów o bardzo dużym potencjale, mimo to wciąż posiada niezbadane i trochę mniej rozwinięte części gospodarki, które mogą być idealną szansą na rozwój dla polskich przedsiębiorców. Dzięki rozwojowi technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz globalizacji gospodarki, dziś o wiele łatwiejsze jest prowadzenie sprzedaży z zagranicznymi przedsiębiorcami. Mimo to przed przystąpieniem do handlu zagranicznego, należy się odpowiednio przygotować i zebrać cenne informacje o naszym przyszłym wspólniku. #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
#colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3210 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:left} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } Datantify Team
Tekst Wspólny Zespołu Datantify
Mail