Jak zacząć eksport do Niemiec, oraz co się opłaca? – BlendBerg🚛

W XIX wieku, kiedy w Niemczech zaczęły powstawać większe przedsiębiorstwa kraj zaczął się intensywnie aktywizować i obecnie, pod względem gospodarczym Niemcy są jednym z najlepiej rozwiniętych krajów, zajmując pierwsze miejsce w Europie i czwarte na świecie, zaraz za USA, Chinami i Japonią.
Według danych z 2013 roku, produkt krajowy brutto wyniósł wówczas 3,629 bilionów USD, a główne koncerny niemieckie należą do jednych z największych i najbardziej dochodowych na świecie: , Volkswagen (samochodowy), Siemens (elektroniczny), Veba (wielobranżowy), Bayer (chemiczny). Najlepiej rozwinięte gałęzie przemysłowe kraju to przede wszystkim przemysł elektromaszynowy, przemysł rafineryjny, przemysł energetyczny, a także przemysł hutniczy i chemiczny. Niemcy są także jednym z największych światowych inwestorów, zwłaszcza w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, krajach Ameryki Łacińskiej oraz krajach środkowej Europy. 1. Wielkość Eksportu w Niemczech

Niemcy są obecnie drugim (przed USA) światowym eksporterem, a wyprzedzają je tylko Chiny.  Eksport stanowi w niemczech ponad jedną trzecią całej produkcji krajowej i jest podstawą tamtejszej gospodarki. Według najświeższych raportów ostatni okres przyniósł sumy rzędu 118,2 mld euro, co w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym jest ogromnym, bo niemal 11 proc. wzrostem. W 2016 roku wartość niemieckich towarów eksportowych znacznie przewyższyła import i wyniosła aż 1 207,5 mld euro. Wartość sprzedanych towarów i usług Niemiec z roku na rok rośnie i przynosi coraz więcej dochodów, co umacnia pozycję kraju na światowym rynku gospodarczym. Sprawdź! Pełna baza firm niemieckich! Najczęściej eksportowanymi towarami w Niemczech są maszyny, samochody, narzędzia przemysłowe, elektronika, tekstylia i chemikalia, stal, artykuły rolno-spożywcze oraz węgiel brunatny i kamienny. Doskonała pozycja niemiec w światowym eksporcie związana jest z jej bezwzględną dominacją wśród krajów Unii Europejskiej. Kluczowymi partnerami w wymianie handlowej są dla Niemiec Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Austria i Belgia. Kraj ten jest jednocześnie jednym z ważniejszych partnerów handlowych dla Polski. Polski eksport towarów i usług do Niemiec to 27% całego polskiego eksportu, a zyski jakie przynosi są istotną częścią polskiej gospodarki. Polska eksportuje do Niemiec głównie samochody i części samochodowe, produkty rolne i żywność, sprzęt gospodarstwa domowego oraz maszyny i meble, a także wyroby metalowe.
2. Eksport a Podatki w Niemczech

Eksport towarów do krajów Unii Europejskiej czyli wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług podlega innym zasadom, niż świadczenie usług na terytorium kraju.
W celu ustalenia miejsca i systemu, według którego naliczany będzie podatek VAT konieczne jest wskazanie statusu usługobiorcy oraz określenie rodzaju wykonywanej usługi oraz miejsca jej świadczenia. Miejsce świadczenia usługi jest najważniejszym czynnikiem, bowiem w większości przypadków usługi świadczone na rzecz podatników opodatkowane muszą być tam, gdzie usługobiorca ma siedzibę swojej działalności.
Pierwszą czynnością, jaka musi być wykonana jeśli podmiot ma zamiar świadczyć usługi na rzecz kontrahentów zagranicznych, w tym przypadku przedsiębiorcy Niemieckiego jest rejestracja do celów VAT UE. Ponadto, polski podatnik, który świadczy daną usługę dla niemieckiego kontrahenta zobowiązany jest do wystawienia mu faktury zgodnie z polskimi przepisami z art. 106a do 106q ustawy o VAT. Taka faktura musi zawierać wszystkie standardowe elementy faktury z wyłączeniem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, ponieważ usługi świadczone dla przedsiębiorców zagranicznych zgodnie z zasadą muszą być opodatkowane w kraju usługobiorcy. Faktura wystawiana dla przedsiębiorcy niemieckiego (a więc unijnego) musi dodatkowo zawierać NIP UE zarówno dostawcy jak i nabywcy usługi.  Wyjątkiem jest kiedy świadczone są usługi związane z nieruchomościami, bowiem podlegają one szczególnym zasadom.
W przypadku, gdy dana usługa jest świadczona na rzecz podatnika, obowiązkiem rozliczenia VAT obarczony jest nabywca tej usługi. Zgodnie z ustawą w sytuacji, gdy jest ona jest wykonywana dla stałego miejsca prowadzenia działalności, które jest odmienne od  siedziby nabywcy, wówczas miejscem opodatkowania jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Przeczytaj : Jak zacząć eksport do Afryki oraz co się opłaca? 3. Jak Zacząć Eksport do Niemiec – Wymagane Dokumenty

Eksportowanie towarów do naszych zachodnich sąsiadów wbrew pozorom nie jest tak skomplikowane jak mogłoby się wydawać. Trzeba wziąć pod uwagę że dużą rolę odgrywa tu przynależność do Unii Europejskiej, a dzięki temu do strefy schengen, co zdecydowanie ułatwia wymianę towarów między państwami należącymi do wspólnoty. Jednakże trzeba pamiętać że podczas spedycji wciąż wymagane jest kilka dokumentów które pozwalają na swobodny transport produktów z Polski do Niemiec. Do wyżej wymienionych dokumentów należą:

 • Odpowiednie dokumenty przewozowe – potwierdzenie od przewoźnika który jest odpowiedzialny za wywóz towarów z terytorium kraju, z których całkowicie wynika, że towary wysłane konkretnym transportem zostały dostarczone do miejsca przeznaczenia na terytorium kraju inne niż na terytorium kraju.
 • kopia faktury,
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku. Dodatkowo, podczas wywozu towarów będących częścią wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, aby móc skorzystać z zerowego podatku należy posiadać:
 • kopię faktury
 • specyfikację poszczególnych sztuk ładunku
 • dokument zawierający co najmniej: – adres pod który przewożone są towary,
  – określenie towarów i ich ilości,
  – potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do ustalonego miejsca,
  – rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym wwożone są towary, lub numer lotu w przypadku gdy dostawa odbywa się drogą lotniczą.
  Wyżej wymienione dokumenty pozwolą bez trudu prowadzić eksport towarów do Niemiec, jednocześnie dając możliwość skorzystania z zerowego podatku VAT, co dodatkowo obniży całościowe koszty transportu.

  #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
  Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
  Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
  4. Co się Opłaca Eksportować do Niemiec? – TOP 5

Niemcy są dla Polski od lat największym i najważniejszym partnerem handlowym, a  eksport towarów i usług do niemiec stanowi niemal jedną trzecią z wszystkich wymienianych produktów. Statystyki pokazują, że zainteresowanie polskimi towarami będzie nadal konsekwentnie rosło i przynosiło coraz więcej dochodów. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny eksport towarów do niemiec regularnie się zwiększa i stale rośnie zapotrzebowanie na pewne produkty i usługi, co oznacza, że polskie produkty są dla niemieckiego konsumenta atrakcyjne i pożądane. Warto zwrócić uwagę na to, co najlepiej się kalkuluje. Badania rynku wyraźnie pokazują, że w pierwszej piątce produktów, które są obecnie najbardziej opłacalne do eksportowania z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy są kolejno:

 • drewno
 • miód
 • palety
 • towary
 • usługi

4.1 Eksport Drewna do Niemiec

Polska ze względu na swoje specyficzne warunki naturalne i gęste zalesienie jest jednym z wiodących producentów drewna w Europie i właśnie ta dziedzina przemysłu jest dla naszego kraju niezwykle dochodowa. Polski przemysł drzewny zajmuje czołowe miejsce w gospodarce krajowej i stanowi około 10% całej produkcji krajowej, a zapotrzebowanie na ten surowiec wciąż rośnie. Roczna wartość eksportu drewna to około 14 mld euro, z czego 6 mld stanowią meble. Pojęcie eksportu drewna jest jednak dość ogólne, a w rzeczywistości obejmuje nie tylko meble, ale też masę pozostałych produktów drzewnych, takich jak deski, belki, płyty pilśniowe i sklejki, a także drewniane okna i drzwi. Niemcy są zdecydowanie największymi odbiorcami drewna z Polski, a niemal 40% wszystkich produkowanych mebli eksportowana jest właśnie do niemiec. Badania pokazują, że na przestrzeni kilku lat w Niemczech będzie brakować niemal 30 mln m3 drewna, a więc zapotrzebowanie na eksport tego towaru będzie jeszcze większe.

4.2 Eksport Miodu do Niemiec

Współcześnie w Polsce produkcją miodu zajmuje się ponad 40 tys. pszczelarzy i na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Polska zajmuje dość wysoką pozycję pod względem produkcji miodu, ale także ilości rodzin zajmujących się pszczelarstwem. Od kiedy Polska przystąpiła do UE i stała się krajem członkowskim, polski miód to coraz bardziej popularny i renomowany towar na rynkach zagranicznych, a w latach 2008-2014 eksport polskich miodów zanotował wzrost aż o 230 proc. w stosunku do lat poprzednich.  W związku z tym w ostatnim czasie zauważyć można znaczny rozwój w  produkcji miodu, a jednym z głównych odbiorców polskiego miodu są Niemcy. Statystycznie, wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej to właśnie Niemcy spożywają najwięcej miodu, bo nawet koło 120 tys. ton, z czego znaczna większość, bo 80 tys. ton to produkty importowane z innych krajów, głównie z Polski.

4.3 Eksport Palet do Niemiec

Obecnie na całym świecie rynek palet dynamicznie się rozwija, a Polska jest drugim największym producentem palet spośród wszystkich krajów. W roku 2012 w Polsce wyprodukowanych zostało ponad 18 mln palet, co stanowi niemal jedną czwartą ogółu palet wyprodukowanych w tamtym czasie na świecie. Zakładane są nowe przedsiębiorstwa wykorzystujące nowoczesne technologie i poszukiwane kolejne rynki zbytu, a jednym z najbardziej opłacalnych i jednocześnie najważniejszym partnerem handlowym są dla Polski oczywiście Niemcy. Do naszego zachodniego sąsiada eksportowane są najróżniejsze towary, a wśród tych bardziej dochodowych produktów są właśnie palety, głównie dzięki bliskiemu położeniu, co korzystanie wpływa na zmniejszenie kosztów związanych z transportem. Ożywienie tej dziedziny gospodarki jest bezpośrednio związane z kondycją pozostałych sektorów, w związku z czym stabilna od lat sytuacja na rynku przedsiębiorstw Niemieckich jest dla polskich producentów gwarancją, że jest to stały i pewny rynek zbytu. Sprawdź! Pełna baza firm niemieckich!

4.4 Eksport Towarów do Niemiec

Dzięki temu, że Niemcy są w czołówce krajów najlepiej rozwiniętych przemysłowo na świecie, polscy przedsiębiorcy bardzo chętnie robią interesy z firmami niemieckimi i wymieniają się towarem. Niemcy są dla nas najważniejszym partnerem eksportowym, Polski eksport do Niemiec to 27% całego eksportu i stale notowany jest wzrost zysków z wymiany handlowej. Poniżej przedstawiona jest uproszczona struktura towarów, jakie najczęściej eksportuje się za zachodnią granicę i procentowy wskaźnik ich udziału w całości wymienianych towarów:

 • urządzenia mechaniczne oraz elektryczne 34%, z czego eksport pojazdów samochodowych i części do pojazdów 19,5%
 • wyroby szlachetne i nieszlachetne takie jak miedź rafinowana, konstrukcje do budowy mostów, statki i łodzie oraz druty: 21%
 • tworzywa sztuczne 6,6%
 • meble 8,4%
 • wyroby chemiczne 16%
 • materiały i wyroby włókiennicze 4,3%
 • artykuły rolno spożywcze: mięso drobiowe, soki owocowe, ryby, wyroby cukiernicze i piekarnicze, zboża 22%

4.5 Eksport Usług do Niemiec

Obecnie w Polsce rośnie grupa przedsiębiorców, którzy rozszerzają działalność swojej firmy poza granice kraju. Jednym z najbardziej pożądanych kontrahentów są Niemcy, ze względu na doskonałą i stabilną sytuację gospodarczą oraz czołową pozycję wśród krajów Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy polski podatnik VAT świadczy określone usługi na rzecz kontrahenta zagranicznego dochodzi do ich eksportu. Najczęściej świadczonymi usługami są usługi transportowe (także transport lotniczy i morski), usługi związane z budownictwem i wykończeniem wnętrz, usługi kulturalne oraz turystyczne, a także sportowe i edukacyjne oraz wiele innych. Ważnym aspektem związanym ze świadczeniem usług (a więc eksportem ich) za granicę jest odpowiednia opieka prawna i poprawne rozliczenie, co często może stanowić problem dla polskich przedsiębiorców, którzy planują zagraniczną działalność.
5. Podsumowanie

Handel zagraniczny, pod warunkiem że odpowiednio prowadzony jest obecnie bardzo dochodowy i daje możliwość uniezależnienia się od panującej struktury państwowej, a także znaczne zwiększenie dochodów i poszerzanie rynków zbytu. Ważnym elementem jest znalezienie takiego partnera handlowego, dzięki któremu dany sektor lub przedsiębiorstwo będzie w stanie się rozwijać i generować coraz większe dochody. Niemcy jako kraj o bardzo wysokim poziomie rozwinięcia, a jest największą zaletą jest stabilizacja wewnętrzna.  Niemcy są pożądanym partnerem handlowym dla niemal dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i prowadzą wymianę towarów z licznymi krajami nie tylko w Europie, ale i na świecie. W związku z polscy przedsiębiorcy stale poszukują coraz nowszych produktów i usług, które zainteresują niemieckich inwestorów i w efekcie doprowadzą do współpracy, dzięki której będą w stanie generować wysokie dochody. Obecnie istnieje sporo możliwości jeśli chodzi o wybór odpowiedniej strategii i dopasowanie towarów oraz profilu działalności tak, aby bez problemu nawiązać współpracę z zachodnim rynkiem.
#colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
#colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3210 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:left} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } Datantify Team
Tekst Wspólny Zespołu Datantify
Mail