Jak prowadzić kontakty handlowe & biznesowe – BlendBerg👥

Nawiązywanie nowych relacji oraz skuteczne korzystanie z sieci kontaktów ma ogromny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa i umocnienie jego pozycji na rynku, dlatego warto dowiedzieć się co można zrobić, żeby nawiązywać owocne i długoterminowe kontakty handlowe. Wiele działań biznesowych jest współcześnie opartych właśnie na współpracy i wymianie usług i umiejętności i określa się ją mianem networkingu.
Definicja pojęcia networkingu odnosi się do procesu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej, które odpowiednio utrzymywane i pielęgnowane przynosi obopólne korzyści, bo w razie potrzeby można zwrócić się o pomoc i radę do konkretnej osoby lub partnerskiego przedsiębiorstwa. Podstawą efektywnej działalności handlowej i biznesowej jest ciągłe nawiązywanie nowych kontaktów, poszerzanie kręgów odbiorców z różnych dziedzin i branż oraz podtrzymywanie zawiązanych już wcześniej relacji. Świadome zarządzanie swoją karierą poprzez posiadanie szerokiego grona znajomych w znaczny sposób przyczynia się do ciągłego postępu i rozwoju, bo są oni w stanie wesprzeć naszą działalność lub polecić usługi wśród swoich partnerów biznesowych.
Takie nieformalne znajomości w krótkim czasie powinny przełożyć się na wzrost skuteczności i produktywności pracy naszej firmy. 1. Dobre Praktyki Kontaktów Handlowych i Biznesowych

Odpowiednie praktyki w kontaktach handlowych stanowią współcześnie jedene z głównych elementów składających się na powodzenie przedsiębiorstwa i są pewnego rodzaju wizytówką. W świecie biznesu bardzo ważny jest sposób prowadzenia działalności, respektowanie klientów i uczciwe działania wobec nich oraz prezentowanie takich standardów biznesu, które są oparte na równowadze i uczciwości.
Zbudowanie długotrwałej relacji biznesowej i handlowej wymaga czasu i cierpliwości. Stworzenie stałej i wartościowej więzi, która będzie dawała korzyści obu stronom nie może ograniczać się do jednego spotkania czy rozmowy, ale obliguje do wielopłaszczyznowego porozumienia i dobrych intencji. Dobrą praktyką jest próba pozbycia się czysto egoistycznych pobudek próbując nawiązać kontakty. Choć wskaźniki i zwiększenie sprzedaży są sprawami istotnymi z punktu widzenia przedsiębiorcy, nie należy skupiać się wyłącznie na nich, a patrzeć szerzej, bo to w jaki sposób prowadzimy swoje kontakty sprawia jak będziemy widziani przez pozostałe osoby z branży i jacy handlowcy będą chcieli nawiązać z nami współpracę. Przeczytaj: Jak być skutecznym przedstawicielem handlowym? 2. Pozyskiwanie Kontaktów Handlowych

Właściwe opracowanie strategii oraz oferowanie wartościowych i ciekawych produktów lub usług to podstawa do pozyskiwania nowych klientów, ale też rozszerzania istniejących już baz kontaktów. Najłatwiejszym sposobem na pozyskiwanie kontaktów handlowych i biznesowych jest posiadanie dostępu lub członkostwo w stowarzyszeniach biznesowych lub izbach handlowych odpowiednich dla prezentowanej dziedziny, produktu lub branży. Takie miejsca lub placówki reprezentują interesy właściwych gałęzi handlowych i zrzeszają reprezentantów lub podmioty z danych sektorów. Członkostwo w takiej grupie lub  stowarzyszeniu daje szansę bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami i osobami z branży, a także znacznie ułatwia rozwój własnej działalności przez uzyskiwanie uprawnień i ulg, a także zaproszeń na branżowe eventy.
Znacznym ułatwieniem i pomocą jest także posiadanie w najbliższym otoczeniu klienta lub partnera, który będzie w stanie dać dobrą rekomendację i polecić usługi firmy wśród swoich odbiorców. Bezpośredni kontakt z interesującymi nas osobami i dotarcie do osób decyzyjnych może w znaczny sposób wpłynąć na dalsze nawiązanie i rozwijanie relacji, a więc pozyskanie wartościowych kontaktów. 3. Utrzymywanie Kontaktów Handlowych

Współcześnie utrzymywanie wartościowych klientów nie jest oczywiste i proste, bo stale pojawiają się nowe, konkurencyjne firmy i oferty, które mogą zagrozić naszemu przedsiębiorstwu, dlatego tak ważne jest utrzymywanie nawiązanych już relacji i opracowanie strategii, dzięki której firma będzie w stanie przekonać klienta do współpracy i utrzymać go przy sobie. Do tego, aby skutecznie prowadzić wymianę handlową lub biznesową nie wystarczy jednorazowe nawiązanie kontaktu czy współpracy, ale pielęgnowanie jej i długoterminowe utrzymanie. Takie stale istniejące współzależności mają bezpośredni wpływ na rozwój naszego przedsiębiorstwa, wzrost przychodów i optymalizację wydatków. Długofalowa współpraca jest znacznie bardziej opłacalna i wiąże się z niższymi kosztami eksploatacji aniżeli ciągłe nawiązywanie nowych relacji. Bardzo pomocna jest dobra znajomość partnera, jego potrzeb i oczekiwań, bo dzięki  temu będziemy w stanie zaproponować mu produkt lub usługę, która dopasowana jest do profilu jego działalności i osobistych upodobań.
#colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
4. Różnice Kulturowe w Kontaktach Handlowych i Biznesowych

Podejmując decyzję o rozpoczęciu współpracy z partnerem z zagranicy istotną kwestię stanowią różnice kulturowe. Należy dokładnie zapoznać się z socjologicznymi i kulturowymi aspektami danego państwa, bo to kształtuje sposób, w jaki nawiązywana jest relacja i jej dalszy przebieg, a także pozwala uniknąć niezręczności i niedomówień, które mogą wynikać właśnie z różnic kulturowych. Respektowanie odrębności, a także znajomość obyczajowości i tradycji kraju, z którego pochodzi potencjalny kontrahent może umożliwić dobry start i ułatwić porozumienie. Wiele zasad kultury danego kraju przekłada się na sposób patrzenia na sprawy zawodowe związane z biznesem i współpracą, a ich nieznajomość może być sporą szkodą wizerunkową i zazwyczaj postrzegane jest także jako brak profesjonalizmu.
Różnice kulturowe widoczne są zazwyczaj nie tylko w sposobie prowadzenia działalności, ale również w sprawach dotyczących dominacji czy hierarchii, w dobieraniu odpowiednich słów i gestów itp. Ponieważ różnice kulturowe wynikające z nawiązywania kontaktów handlowych i biznesowych z klientami zagranicznymi są przedmiotem delikatnym i zawiłym, warto starannie i dokładnie dobrać strategię, według której prowadzona będzie relacja. Każdy kraj i jego kultura są inne, więc kluczowe jest indywidualne podejście do klienta i poszanowanie jego odmienności.

4.1 Różnice Kulturowe w Kontaktach Handlowych z Niemcami

Mimo geograficznego sąsiedztwa praktyka pokazuje, że zasady prowadzenia biznesów w Polsce i Niemczech znacznie się od siebie różnią. Główne rozbieżności wynikają z różnicy w koncepcji pojmowania czasu i reguł co fachowo nazywane jest sekwencyjnością i synchronizacją. Przedsiębiorców niemieckich cechuje przywiązywanie dużej wagi do kwestii związanych z punktualnością i ustalonymi terminami, czego przeciwieństwem są polscy biznesmeni nie do końca trzymający się ustalonych terminów.
Określanie jakichkolwiek ram czasowych czy próba zaplanowania czegoś z dużym wyprzedzeniem także może być kwestią sporną w polsko-niemieckich kontaktach biznesowych. Niemieccy przedsiębiorcy chętnie ustalają wszystkie terminy i spotkania ze sporym, nawet kilkumiesięcznym  zapasem czasowym, co dla polskiego przedsiębiorcy może wydawać się abstrakcyjne.
Chcąc nawiązać kontakty handlowe z niemieckimi kontrahentami warto pamiętać o kilku kwestiach, które najbardziej cenią sobie zachodni przedsiębiorcy. Główną jest porządek i punktualność, przestrzeganie przepisów prawa oraz poważne i profesjonalne podejście do klienta. Dobre przygotowanie do spotkania, posiłkowanie się liczbami i statystykami z pewnością podniesie poziom rozmowy i przekona niemieckiego kontrahenta,do nawiązania relacji. W trakcie konwersacji stosowne jest zwracanie się do rozmówcy w sposób formalny, używając ewentualnego stopnia naukowego. Różnice pojawiają się również na poziomie komunikacji, bo w biznesie i handlu niemieccy przedsiębiorcy bardzo cenią sobie konstruktywną krytykę, która jest według nich elementem niezbędnym w prowadzeniu wspólnych spraw. Dla polskiego biznesmena jest to element źle widziany i oznaka braku kompetencji, a także chęci dominacji.

4.2 Różnice Kulturowe w Kontaktach Handlowych z Chinami

Oczywistym jest, że kultura dalekowschodnia w bardzo dużym stopniu różni się od norm i obyczajów polskich i różnice dotyczą niemal każdej sfery życia, także zawodowej. Chińska gospodarka jest potęgą i najdynamiczniej rozwijającym się systemem na świecie, więc prowadzenie kontaktów handlowych z Chinami jest dochodowe i opłacalne. Kluczem do dobrej, owocnej i długotrwałej współpracy jest zachowanie etykiety biznesowej. Dostosowanie się do chińskich obyczajów jest bardzo dobrze widziane, a nasi wschodni współpracownicy szczególnie cenią sobie harmonię i zdecydowanie unikają konfrontacji. Zarówno w relacjach biznesowych, jak w pozostałych dziedzinach utrzymywany jest porządek i ład, a także przewidywanie i zapobieganie sytuacjom spornym.
Aby rozpocząć jakiekolwiek kontakty handlowe z chińskimi przedsiębiorcami wskazane jest, abyśmy zostali przedstawieni przez pośrednika. Ważnym elementem w relacjach biznesowych jest to, do jakiej grupy przynależymy oraz czy mamy odpowiednie znajomości i jeśli tak jest, rozpoczęcie jakiejkolwiek współpracy z pewnością będzie łatwiejsze. Ważnym elementem w procesie zapoznania jest wymiana wizytówek przy czym obowiązkowo powinno się przetłumaczyć imię i nazwisko oraz nazwę instytucji na język chiński. Przeciwnie do polskich zwyczajów, stosunek chińskich przedsiębiorców do czasu jest niezbyt ekonomiczny. Każde spotkanie, jakiekolwiek negocjacje i ustalenia trwają bardzo długo, więc należy uzbroić się w cierpliwość. Rozbieżności występują także w momencie podpisywania kontraktu, bowiem wschodni kontrahenci nie przywiązują zbyt wielkiej wagi do zapisów i szczegółów umowy, więc możliwa jest sytuacja, w której nie zastosują się do wszystkich adnotacji. Istotne jest również przestrzeganie zasad hierarchii, okazywanie szacunku osobom postawionym wyżej oraz posługiwanie się właściwymi tytułami. Nieprzestrzeganie takiego porządku jest bardzo źle widziane i uznawane za lekceważące.

4.3 Różnice Kulturowe w Kontaktach Handlowych z Ukraińcami

Wschodnie rynki mimo bliskiego sąsiedztwa znacznie różnią się od polskich. We współpracy z przedsiębiorcami lub firmami ukraińskimi może zaskoczyć przesadna przesądność i głęboka wiara w zabobony, ale wschodni przedsiębiorcy są nastawieni przyjaźnie i potrafią dostrzec sporo korzyści z nawiązywania nowych kontaktów handlowych. Na ukrainie obowiązuje zasada hierarchizmu, do rozmówcy należy zwracać się używając zdobytego tytułu naukowego, a po zacieśnieniu stosunków i nawiązaniu przyjaźni rozmowy nabierają mniej formalnego charakteru. Ukraińcy lubią robić interesy z osobami zaufanymi, dobrze więc poświęcić trochę czasu na przedstawienie siebie od strony prywatnej i znalezienie wspólnych tematów nie tylko na stopie zawodowej.

4.4 Różnice Kulturowe w Kontaktach Handlowych z Czechami

Czechy to dla Polski obok Niemiec Francji i Rosji jeden z najważniejszych partnerów handlowych. Choć Czechy to bliski sąsiad Polski istnieje sporo rozbieżności między sposobem prowadzenia kontaktów handlowych. Najważniejszą kwestią, o której nie należy zapominać jest punktualność i terminowość oraz powściągliwość i dystans w trakcie pierwszych kontaktów. Stylem prowadzenia rozmowy i negocjacji  czesi przypominają Niemców. Dokładnie analizują i planują obrady i negocjacje, cenią sobie także profesjonalizm oraz dobre przygotowanie do spotkania. Struktura biznesowa w czechach podlega hierarchii i ostateczną decyzję podejmuje zazwyczaj osoba na stanowisku kierowniczym, ale ważne jest, aby każdy z rozmówców traktowany był poważnie i rzeczowo. Zanim przejdziemy do spraw zawodowych dobrze widziana jest krótka pogawędka na mniej zobowiązujący temat. Istotną kwestią jest to, aby nie narzucać czeskiemu rozmówcy swojego zdania i nie traktować ich z góry, bo takie zachowanie może poważnie zaszkodzić kontaktom biznesowym i jest odbierane bardzo negatywnie.

4.5 Różnice Kulturowe w Kontaktach Handlowych z Chorwatami

Kontakty handlowe i biznesowe z Chorwatami dzięki poczuciu słowiańskiej jedności nie posiada zbyt wielu różnic i zawiłości, przez co trudniej tu o popełnienie nietaktu. Językiem kontaktów jest naturalnie angielski, którym chorwaci sprawnie i dobrze się posługują. Są bardzo pozytywnie nastawieni do polskich współpracowników, chętnie nawiązują biznesowe relacje, a dzięki temu że historie naszych krajów nie mają żadnych negatywnych lub niejednoznacznych zaszłości jest wiele bezpiecznych tematów do rozmów. W trakcie biznesowych rozmów i spotkań zazwyczaj pije się kawę lub ewentualnie lekkie trunki takie jak wino, picie herbaty jest w Chorwacji rzadkością. Chorwaci nie są zbyt punktualni, pośpiech nie jest u nich również czymś wskazanym.
Drażliwym tematem w trakcie rozmów jest zdecydowanie wojna, która miała miejsce w latach 90 na bałkanach oraz udział Chorwacji w ówczesnych wydarzeniach. Jest to coś, czego lepiej unikać, bo zdecydowanie może rozzłościć naszego słowiańskiego rozmówcę. Absolutnie unikać należy również wszelkich porównań do serbów, bo wciąż żywa jest niechęć tych dwóch krajów do siebie.

4.6 Różnice Kulturowe w Kontaktach Handlowych z Turkami

Turcja jest dla krajów Unii Europejskiej jednym z najważniejszych partnerów handlowych i coraz więcej Polskich firm stara się nawiązać z Turcją kontakty handlowe. Z racji całkowitej odmienności kulturowej konieczna jest świadomość różnic i rzetelne przygotowanie się do kontaktów. Przygotowując się do spotkania i ustalając jego datę warto zwrócić uwagę na to, kiedy w Turcji obchodzone są święta religijne i państwowe oraz unikanie planowania spotkań w okresie ramadanu i w miesiącach letnich. W czasie spotkań zupełnie naturalnym tematem jest życie prywatne i nasi tureccy rozmówcy z zaciekawieniem pytają o rodzinę czy zainteresowania. Zanim przejdzie się do zasadniczej części rozmowy dotyczącej biznesów dobrze jest poświęcić chwilę na taką nieformalną rozmowę. Wskazane jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego i uważne słuchanie tego, co ma nam do przekazania interlokutor, bo tureccy kontrahenci odbierają to jako działanie budujące zaufanie. Strój powinien być elegancji i wyważony, należy stanowczo unikać wyzywających kreacji. W turcji panuje struktura hierarchiczna, co jest widoczne już na poziomie powitania. Do rozmówcy należy zwracać się z szacunkiem i wypada posługiwać się uzyskanymi tytułami naukowymi. Nie powinno się oczekiwać zbyt wiele po pierwszym spotkaniu, bo mają one raczej charakter orientacyjny i zapoznawczy i zazwyczaj nie prowadzi do podjęcia żadnych zobowiązujących decyzji.
Jakiekolwiek próby przyspieszenia negocjacji i wywarcia presji mogą skończyć się reakcją negatywną, bo Turcy bardzo nie lubią  gdy się ich pogania i usiłuje do czegokolwiek zmusić. Początkowe spotkania będą prawdopodobnie prowadzone przez młodszych członków rodziny/zarządu i dopiero po pewnym czasie będą w nich uczestniczyć również osoby ważniejsze i odpowiedzialne za podejmowanie decyzji.

4.7 Różnice Kulturowe w Kontaktach Handlowych z Państwami z Afryki

Kraje afrykańskie są dla polskich przedsiębiorców coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem i powszechne staje się nawiązywanie kontaktów handlowych z państwami z Afryki. Z racji odległości geograficznej krajów tamtego kontynentu i polski jest wiele różnic kulturowych w prowadzeniu relacji biznesowej. W przypadku krajów afrykańskich, zwłaszcza północnej części kontynentu za wciąż elitarny język uważany jest francuski, którym posługuje się większość tamtejszych biznesmenów. Szczególną uwagę należy zwracać na sposób, w jaki siadamy i jaką pozę przybieramy, bo taka niedbała postawa może świadczyć o braku szacunku dla rozmówcy. Koniecznym jest również, aby zorientować się jaka religia panuje a danym kraju i pod tym kątem przygotować się do rozmowy, stosownie dobierając swój ubiór (zwłaszcza w przypadku kobiet), a w sytuacji biznesowej kolacji zwrócić uwagę na wybór mięsa i alkoholu.

4.8 Różnice Kulturowe w Kontaktach Handlowych z Francuzami

Nawiązywanie i utrzymywanie relacji handlowych z przedsiębiorcami francuskimi jest obecnie bardzo popularnym sposobem na poszerzanie kontaktów. Często i chętnie wchodzimy w relację handlową z francuzami i w wielu sytuacjach mamy bardzo podobną wizję współpracy, ale istnieje kilka oczywistych różnic kulturowych, na które należy zwrócić uwagę. W kontaktach z mniejszymi firmami często językiem rozmów jest francuski, nawiązując dialog z przedsiębiorstwami większymi nie ma już tego problemu, bo językiem wiodącym jest angielski, niemniej jednak znajomość francuskiego jest zdecydowanym atutem, bo sami francuzi przekonani są o wyższości ich języka ojczystego. Pod względem punktualności francuzi nie są tak wyczuleni na spóźnienia jak niemcy, ale warto być na czas. W trakcie rozmowy ważna jest swoboda i wyjście nieco poza ramy dyskusji; można wspomnieć o francuskiej literaturze czy winie.
Silnie widoczna jest we Francji hierarchia i status społeczny oraz wykształcenie. Firmy prowadzone są zazwyczaj w sposób autorytarny, źle widziana jest integracja z pracownikami na niższych stanowiskach. Naturalna w trakcie rozmów i negocjacji jest przesadna gestykulacja i ekspresyjny język. Spotkania biznesowe i pertraktacje są zazwyczaj dość długie i w tym czasie należy w jak najbardziej uporządkowany i kompetentny sposób przedstawić swoją propozycję, bo francuscy przedsiębiorcy cenią sobie właśnie profesjonalizm.

4.9 Różnice Kulturowe w Kontaktach Handlowych z Norwegami

Kontakty biznesowe między Polską, a Norwegią są obecnie bardzo częste, jednak zanim podejmie się decyzje o wkroczeniu na tamtejszy rynek warto zapoznać się z panującymi w norweskim biznesie zwyczajami. Jedną z najważniejszych cech jest punktualność. Jakiekolwiek, nawet najmniejsze spóźnienia na umówione spotkanie (czy biznesowe czy towarzyskie) widziane jest jako brak szacunku i profesjonalizmu i jeśli wiemy, że nie uda nam się dotrzeć na umówione spotkanie na czas należy uprzedzić o tym naszego partnera lub przełożyć spotkanie.
Norweska struktura biznesowa jest bardzo specyficzna i znacznie różni się od hierarchicznego porządku, który dominuje na większości światowych rynków. Choć widoczna jest tutaj drabina, przełożony nie jest szefem, a motywatorem, którego funkcje są znacznie szersze niż wydawanie poleceń. To równouprawnienie w hierarchii biznesowej jest dla polskiego przedsiębiorcy czymś nowym i czasem nie do końca zrozumiałym. Przez taką strukturę niektóre decyzje i negocjacje biznesowe mogą się znacznie przeciągnąć, dlatego przed podjęciem decyzji o nawiązaniu kontaktów z handlowcami norweskimi należy uzbroić się w cierpliwość. Norwegowie w relacjach są dość nieoficjalni i nie przywiązują wielkiej uwagi do kwestii prawnych.

4.10 Różnice Kulturowe w Kontaktach Handlowych z Duńczykami

Kraje skandynawskie, a w tym Dania jest dla polaków miejscem bardzo atrakcyjnym zarobkowo i coraz częściej polscy przedsiębiorcy nawiązują z Danią kontakty handlowe.
Tym, co stanowi dla duńczyków podstawę jakichkolwiek stosunków biznesowych jest zaufanie i otwartość. Z drugiej strony bardzo źle widziane jest spóźnianie się, niesłowność. Szczególnie wyczuleni są duńczycy na arogancję i demonstracyjne, głośne zachowanie w trakcie biznesowych spotkań. Wszystko to odbierane jest jako brak szacunku dla rozmówcy/potencjalnego partnera i skutecznie zniechęca duńskiego przedsiębiorcę do nawiązania współpracy, nieskuteczne są również agresywne techniki negocjacji. W kontaktach handlowych duńscy przedsiębiorcy są bezpośredni i raczej nieoficjalni, lecz do spraw zawodowych podchodzą profesjonalnie i zawsze są dobrze przygotowani i takiego samego nastawienia oczekują od strony przeciwnej.
Podobnie jak w przypadku Norwegii, w strukturach firm duńskich hierarchizacja jest niewidoczna, a między dyrektorami i pracownikami zajmującymi różne stanowiska i stopnie nie ma dystansu. Bez znaczenia jest posiadany tytuł i stopień naukowy, ważna jest wykonywana funkcja i kompetencje, bo według duńczyków to one przekładają się na sukces całego przedsiębiorstwa

4.11 Różnice Kulturowe w Kontaktach Handlowych z Szwedami

Szwedzkie struktury pracy, a także zasady stosowane w relacjach biznesowych znacznie różnią się od norm przyjętych w Polsce. Przed rozpoczęciem kontaktów handlowych ze szwedami warto zapoznać się z tamtejszą etykietą biznesu i stylu prowadzenia przedsiębiorstwa. Szwedzcy przedsiębiorcy bardzo cenią sobie profesjonalizm, wysokie kompetencje, rzetelność i sumienność. Sposób prowadzenia relacji jest znacznie mniej formalny niż w Polsce, a struktura wewnętrzna jest zdecydowanie mniej zhierarchizowana. Dużą wartość ma praca w zespole i umiejętność kooperacji. Większość decyzji szwedzkie firmy podejmują zespołowo i bardzo liczą się z opinią współpracowników. W sytuacjach spornych starają się znaleźć konsensus, żeby każda ze stron była zadowolona, co czasem skutkuje wydłużeniem czasu trwania negocjacji. Szwedzi bardzo szanują swoich współpracowników i tego samego oczekują od drugiej strony, cenią sobie też sumienność i punktualność.

4.12 Różnice Kulturowe w Kontaktach Handlowych z Anglikami

Anglia ze względu na obecność sporej grupy polaków nazywana jest drugą Polską, a nasi rodacy często wyjeżdżają tam w celach zarobkowych, ale po spory odsetek decyduje się na założenie własnej działalności. Polacy chętnie robią interesy z mieszkańcami wysp, ale istnieje sporo różnic w sposobie prowadzenia kontaktów handlowych.
Brytyjczycy bardzo cenią sobie swoją przestrzeń osobistą, więc w przypadku jakichkolwiek kontaktów wskazane jest, aby zachować odpowiedni dystans i nie narzucać się przesadnie rozmówcy. Mile widziane jest rozpoczęcie i zakończenie kontaktów czy negocjacji tzw. small talkiem, czyli wymianą niezobowiązujących uwag na temat pogody czy aktualnych wydarzeń. W jakichkolwiek relacjach, czy powierzchownych czy bliższych kontaktach lepiej trzymać emocje na wodzy i nie okazywać nadmiernie uczyć, ale też nie zadawać zbędnych, osobistych pytań, bo może to zostać odczytane jako ogromny nietakt i nadmierną dociekliwość. Brytyjscy przedsiębiorcy bardzo cenią sobie profesjonalizm i rzetelność, ale także czas, dlatego ważne jest, aby zbędnie nie przeciągać spotkań i negocjacji, warto być konkretnym i zdecydowanym, bo z takimi osobami anglicy chcą robić interesy.

4.13 Różnice Kulturowe w Kontaktach Handlowych z Rumunami

Rumunia, mimo tego że uznawana z jeden z najgorszej prosperujących krajów Unii Europejskiej, jest krajem, z którym robienie interesów jest niezwykle opłacalne, szczególnie w sektorze turystycznym i w przemyśle.
W rumunii panuje system hierarchiczny, co oznacza, że w kontaktach handlowych czy biznesowych należy zwracać się do rozmówcy według zdobytego tytułu naukowego. Przedsiębiorcy rumuńscy cenią sobie otwartość i lubią nawiązywać relacje zawodowe z osobami, którym ufają, więc warto spróbować lepiej się poznać i zaprzyjaźnić. W trakcie rozmów należy patrzeć w oczy, bo jest to oznaką szacunku i zainteresowania. W Rumuni panuje spora biurokracja, więc z załatwianiem niektórych spraw czy uzyskaniem pozwoleń należy uzbroić się w cierpliwość. Rumuni nie są zbyt słowni, więc na porządku dziennym są sytuacje, kiedy zmieniają zdanie i nie trzymają się wcześniejszych ustaleń.

4.14 Różnice Kulturowe w Kontaktach Handlowych z Irańczykami

Irańscy biznesmeni są chętni do nawiązywania współpracy ze wszystkimi przedsiębiorcami z całego świata. Przed rozpoczęciem negocjacji handlowych warto zapoznać się z rozbieżnościami kulturowymi i sposobie prowadzenia interesów, bo w wielu kwestiach znacznie różni się od polskich zwyczajów.
Podstawowe dysproporcje widać już w organizacji tygodnia pracy, który w Iranie trwa od soboty do czwartku. Każde umówione spotkanie należy potwierdzić z jednodniowym wyprzedzeniem, upewniając się wcześniej czy w tym czasie nie odbywa się żadne z Irańskich świąt. Negocjacje biznesowe często są długie, dlatego należy być cierpliwym, nie zapominając przy tym o uprzejmości, która jest bardzo ceniona w tamtejszej kulturze, bo oznacza szacunek do rozmówcy. Dobre stosunki z irańskim partnerem są kluczem do nawiązania długoletniej i owocnej współpracy. Tamtejsi przedsiębiorcy cenią sobie zaufanie i profesjonalizm. Należy zwracać się do nich używając formy grzecznościowej oraz nazwiska, a wraz z zacieśnieniem współpracy relacja przekształci się w mniej formalną i bardziej przyjazną. 5.Podsumowanie

Zagraniczne kontakty handlowe i biznesowe relacje są dla polskiego przedsiębiorcy niezwykle ważne i opłacalne, ale zanim zdecydujemy się na taką współpracę, należy dokładnie poznać zwyczaje i praktyki danego kraju i rynku, bo każdy z nich znacznie się od siebie różni. Wiedząc jakich zachowań unikać i na jakie elementy zwracać szczególną uwagę będziemy w stanie nawiązać długotrwałe relacje, które zaowocują obustronną korzyścią i zyskiem. Współczesne możliwości pozwalają na kontakty handlowe i biznesowe niemal z każdym krajem. Każdy rynek ma inne, specyficzne potrzeby, dzięki czemu mamy możliwość ciągłego rozwoju i postępu, a dobrze prowadzone zagraniczne interesy mogą przynieść polskiemu przedsiębiorcy same korzyści, wpłynąć na prestiż oraz podnieść wartość firmy na rynku.
#colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
#colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3210 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:left} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } Datantify Team
Tekst Wspólny Zespołu Datantify
Mail