Handel zagraniczny i międzynarodowy w Polsce

Handel zagraniczny i międzynarodowy jest elementarną częścią wielu światowych gospodarek. Nie inaczej jest w przypadku Polski. Import, eksport, międzynarodowe kontrakty handlowe sprawiają, że nasza gospodarka funkcjonuje na wciąż wysokim poziomie. Dzięki takiej międzynarodowej wymianie handlowej zyskują obie strony transakcji, co ma pozytywny wpływ na rozwój państwa. W poniższym artykule wyjaśnimy szczegółowo co to jest handel zagraniczny i międzynarodowy oraz na jakich zasadach się opiera. 1. Handel – podstawa każdej gospodarki

Od zarania dziejów handel towarzyszy ludziom i całym krajom. To dzięki niemu państwa i miasta mogą się rozwijać i rozbudowywać. To dzięki niemu gospodarka nabiera rozpędu, a wszyscy wiemy że silna gospodarka oznacza silne państwo i silną walutę. Dobre kontakty i umowy handlowe gwarantują stałe dostawy niezbędnych surowców, żywności, dóbr kooperacyjnych i technologii, dlatego tak ważne jest dbanie o dobre stosunki międzynarodowe. Poza namacalnymi dobrami do handlu międzynarodowego włączają się także tzw. “obroty niewidzialne” czyli usługi transportowe, turystyka, kredyty, usługi pocztowo telekomunikacyjne i im podobne.

1.1 Krótka historia Polskiego handlu zagranicznego

W przypadku Polski rozwój państwa poprzez import i eksport był znacznie wyhamowany przez obie wojny światowe oraz erę komunizmu w naszym kraju. Co prawda przed pierwszą wojną oraz w czasie dwudziestolecia międzywojennego handel międzynarodowy w Polsce prężnie działał, jednak nie w takiej formie i skali jak dzisiaj. Z powodu wybuchu drugiej wojny światowej gospodarka kraju została zniszczona a handel zagraniczny nie istniał. Po wojnie w latach 1945-1989 przez panowanie w Polsce socjalizmu nasze kontakty zagraniczne były bardzo ograniczone. Dobra importowane do Polski w niewielkich ilościach głównie z zachodu można było nabyć w sklepach “Pewex” i to tylko i wyłącznie za dolary. “Eksport” natomiast opierał się wtedy na wysyłaniu ogromnych ilości dóbr z naszego kraju do ówczesnego ZSRR, nie otrzymując nic w zamian. Po upadku żelaznej kurtyny polska gospodarka została odbudowana, także dzięki podpisywaniu wielu kontraktów międzynarodowych. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej nabrała ona dodatkowego rozpędu dzięki zniesieniu ograniczeń słowych między państwami wspólnoty i otwarciu granic.
Obecnie obustronny handel zagraniczny w Polsce ma znaczący wpływ na funkcjonowanie naszego kraju, a polskie dobra eksportowe są rozchwytywane przez konsumentów na całym świecie.

1.2 Co to jest handel międzynarodowy i zagraniczny?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: handel międzynarodowy i zagraniczny to wszelkie działania, kontrakty handlowe pomiędzy jednym krajem a innymi, włączając w to import i eksport. Dla przykładu firma w Polsce posiada partnerów poza granicami kraju. Partnerzy zamawiają usługi bądź towary w Polskiej firmie, za odpowiednią kwotę. Następuje więc odpłatna wymiana dóbr. Oczywiście dotyczy to także analogicznie odwrotnej sytuacji w której to Polskie firmy zamawiają towary lub usługi u partnerów poza granicami kraju. Tak jak opisaliśmy to w akapicie głównym w skład handlu międzynarodowego i zagranicznego wchodzą zarówno dobra materialne jak i “niewidzialne” (czyli różnego rodzaju usługi – turystyka czy np. usługi telekomunikacyjne). Do handlu międzynarodowego zaliczamy import i eksport, zarówno ten wielkoformatowy i państwowy, jak i działania małych eksporterów i prywatnych firm.

1.3 Eksport w Polsce

Jak już zostało wspomniane, produkty “Made in Poland” są rozchwytywane przez wielu konsumentów na całym świecie. Powodem tego zazwyczaj są: bardzo wysoka jakość wykonania, dobry skład i odpowiednia cena. W 2017 roku najważniejszym rynkiem eksportowym dla Polski były Niemcy – eksport do naszych zachodnich sąsiadów w ubiegłym roku wart był 55,8 miliarda euro, co stanowi 27,4% całego rocznego eksportu. Ponadto w handlu zagranicznym z Niemcami cały czas utrzymujemy wysokie dodatnie saldo które wyniosło aż 8,9 mld euro. Ponadto Polska eksportuje swoje towary do takich krajów jak: Czechy, Wielka Brytania, Rosja, Holandia, Francja, Włochy, Szwecja Hiszpania czy USA. Najwyższe dynamiki wzrostu eksportu z Polski odnotowano dla USA i Rosji, mimo tego eksport do tego pierwszego państwa wciąż pozostaje niewielki.
W samym 2017 wyniki wszystkich Polskich eksporterów poprawiły się względem roku poprzedniego.
#colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
Drugim najważniejszym partnerem eksportowym Polski są Czechy, u których odnotowano wartość eksportu z naszego kraju na poziomie 13 mld euro, co stanowi wzrost o 7,4% w stosunku do roku 2016. Kolejnym krajem partnerskim jest Wielka Brytania, w przypadku której wartość eksportu wzrosła także do 13 mld euro, co jest wzrostem o 5,5% względem roku poprzedniego. Wzrost wartości odnotowały także Włochy i Francja, odpowiednio o 13,3%(łączna wartość 10 mld euro) i 12,5 mld euro(łączna wartość 12,5 mld)
Słabszą dynamikę wzrostu można natomiast zaobserwować w przypadku krajów rozwijających się i krajów spoza europy.
Pośród najczęściej eksportowanych z Polski produktów najczęściej można wymienić: samochody i części zamienne, artykuły z tworzyw sztucznych, meble, artykuły elektroniczne i elektrotechniczne (RTV), silniki, maszyny, drobną elektronikę (telefony komórkowe), czy leki.

1.4 Import w Polsce

W roku 2017 w porównaniu do lat poprzednich import produktów do Polski znacznie wzrósł. Jest to efekt podnoszenia płac w naszym kraju. Społeczeństwo zaczyna powoli się bogacić i stać nas aby nabywać produkty importowane, które z reguły są droższe od produktów wyprodukowanych u nas. W poprzednim roku, tak jak w przypadku importu odnotowano znaczny wzrost importu do 207 mld 373 mln dolarów, co w skali procentowej wynosi 12,3 procenta względem roku poprzedniego
Podobnie także jak w przypadku eksportu naszym głównym partnerem strategicznym są tutaj niemcy. To właśnie z naszymi zachodnimi sąsiadami przeprowadzamy największe transakcje handlowe. Jednakże, należy pamiętać że nie współpracujemy wyłącznie z niemcami. Partnerami Polski w imporcie są także: Chiny, Rosja, Włochy, Francja, wielka Brytania, Czechy, Turcja, Belgia czy USA. Przeczytaj: Pozyskiwanie klientów – jak robić to dobrze i skutecznie?🤝 Ze strategicznego punktu widzenia Polska jest bardzo dobrym rynkiem handlowym. Wiele znanych korporacji i sieci otwiera tutaj swoje filie, sklepy, magazyny lub fabryki a jest to konsekwencją dużego zainteresowania danym importowanym produktem czy usługą. Zatem jak widać import w naszym kraju może doprowadzić do sytuacji, w której producent lub usługodawca po przekonaniu się o rozmiarach rynku zbytu zdecyduje się na otwarcie np. fabryki, co jednocześnie przyniesie nowe miejsca pracy, jak i obniżenie finalnej ceny produktów (dzięki działaniu lokalnie).
Ciekawostką jest też fakt że lista najczęściej importowanych produktów w sporej części pokrywa się z produktami eksportowanym. Dlatego też można zauważyć że najczęściej importowane do Polski są: Samochody osobowe, ropa, gaz, części samochodowe, a także leki i żywność.
2. Podsumowanie

Handel zagraniczny i międzynarodowy jest filarem każdej gospodarki. Dzięki niemu państwo może rozwijać się nie tylko ekonomicznie ale także kulturowo, technologicznie i gospodarczo. Import i eksport przynosi nam wiele korzyści, od wspomnianych finansów, poprzez pozyskiwanie nowych, niedostępnych wcześniej produktów i usług, po tworzenie nowych miejsc pracy w różnych sektorach.
Dziś, dzięki znacznemu rozwojowi techniki (internet, transport i komunikacja) handel, oraz będące jego częścią import i eksport jest łatwiejszy i bardziej przystępny dla mniejszych przedsiębiorców, a nawet dla osób prywatnych. Warto zatem zainteresować się międzynarodowymi platformami handlowymi takimi jak alibaba.com, aliexpress.com, ebay.com, czy inne, które pozwolą nam na stworzenie mniejszego lub większego biznesu międzynarodowego i dołożenie swojej cegiełki do poprawnego funkcjonowania krajowej gospodarki.
Poza tworzeniem biznesu na międzynarodowych platformach handlowych można także pozyskiwać klientów poprzez wykorzystanie baz danych, takich jak te dostępne w Blendberg.
Mamy nadzieję że ten artykuł pomoże państwu w rozpoczęciu lub prowadzeniu biznesu. Dziękujemy także za poświęcony czas i uwagę.
#colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
#colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3210 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:left} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } Datantify Team
Tekst Wspólny Zespołu Datantify
Mail