Content Section

Etyka zawodowa przedstawiciela handlowego – BlendBerg👨🏻‍

Etyka zawodowa to zbiór norm, które sugerują przedstawicielom różnych zawodów jak ze względów moralnych powinni lub nie powinni postępować. Nic więc dziwnego, że stosowanie się do kodeksu etyki zawodowej przez przedstawicieli handlowych jest niezwykle istotne. Jest to bowiem praca, która wymaga nie tylko punktualności, zorganizowania oraz rozeznania w popycie i podaży na oferowane usługi, ale przede wszystkim ponadprzeciętnej umiejętności wypowiadania się i daru przekonywania.
Co więcej, zarobki handlowców często są dość wysokie i uzależnione są od branży reprezentowanych przez nich firm. Według badań na najwyższą pensję liczyć mogą przedstawiciele farmaceutyczni, medyczni, czy też apteczni, a więc ludzie, którzy szczególnie powinni przestrzegać zasad etyki zawodowej. To wszystko sprawia, że osoby wykonujące tę pracę narażone są na wiele pokus i tylko od ich moralności zawodowej zależeć będzie, czy do swego zawodu będą podchodzić w stu procentach uczciwie. Przeczytaj: Najlepszy samochód dla przedstawiciela handlowego??‍ Do przypadków naruszenia etyki zawodowej przedstawicieli handlowych dochodzi często w trakcie szkoleń, podczas których w bardzo wyraźny sposób kładzie się nacisk na sprzedaż danych produktów lub usług. Informacje przekazywane handlowcom nieraz są niespójne i niepełne, przez co sam pracownik nie jest do końca przekonany, czy oferowane przez niego dobro istotnie jest tym najlepszym. Niestety zdarza się, że głównym celem zarządców konkretnych firm jest wypełnienie do granic możliwości norm sprzedażowych, przez co staje się to również najważniejszym zadaniem dla przedstawicieli handlowych. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że handlowiec powinien być dobrze zaznajomiony z produktem lub usługą, którą próbuje sprzedać, a wiadomości, które otrzymuje na ich temat podczas szkoleń powinny być rzetelne i sprawdzone. Ponadto osoba wykonująca tę pracę powinna potrafić wskazać różnice pomiędzy ofertą swojej firmy, a tą, którą proponuje konkurencja i zgodnie z prawdą udowodnić jej wyższość. Praktyka pokazuje jednak, że rzeczywistość nie zawsze wygląda w ten sposób.
#colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
Etyka zawodowa definiowana jest jako zbiór zwyczajów, ustaleń, a także ocen, którymi powinny kierować się zarówno jednostki, grupy społeczne, jak i środowiska. Niemalże każda grupa zawodowa, a więc i handlowcy, posiadają swój kodeks etyczny, na który składają się dobre praktyki, zasady oraz wartości, którymi należy się kierować przy wykonywaniu swojej pracy. Kodeks ów jest pomocny w kreowaniu wizerunku przedstawiciela handlowego, zdobywaniu przez niego klientów, a przede wszystkim w pracy zgodnej z własnymi przekonaniami i umiejętnościami. Jednakże tak jak w przypadku każdego zawodu, jego przedstawiciele to różni ludzie – jedni z nich są uczciwi, inni zaś niekoniecznie, a uwagę społeczeństwa często przykuwa ta druga grupa. Handlowcy, motywowani etyką sprzedaży, powinni polecać swoim klientom najlepsze dla nich produkty lub usługi, które są dopasowane do ich wymagań oraz możliwości finansowych. Niestety, zamiast tego, niektórzy z nich są skłonni do polecenia nabywcy droższej oferty, dzięki czemu otrzymają większą prowizję. Decyzje te, oprócz oczywistego aspektu finansowego, często podyktowane są rywalizacją z innymi firmami oraz szeregiem zależności pomiędzy przedstawicielem, jego pracodawcą, przedsiębiorstwem, dla którego pracuje i innymi podmiotami.
Jak widać, zawód handlowca nie należy do najłatwiejszych. Często, aby zapewnić sobie utrzymanie i utrzymać swoje zarobki na stałym poziomie, musi on działać nie do końca zgodnie z etyką pracy, ale i własnymi przekonaniami. Pomimo iż cechy dobrego sprzedawcy nie są mu obce i jest on zaznajomiony przynajmniej z podstawowymi zasadami etyki zawodowej, pracuje on w sposób, który nie każdy określiłby mianem uczciwego. Warto jednakże podkreślić, że nie każdy przedstawiciel handlowy działa niezgodnie z kodeksem etycznym sprzedawcy. Pozostaje mieć więc nadzieję, że liczba pracowników, którzy sugerują się przede wszystkim dobrem klienta, będzie wzrastać.
#colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
#colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3210 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:left} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } Datantify Team
Tekst Wspólny Zespołu Datantify
Mail