Co to jest KRS i jakie dane można tam znaleźć – BlendBerg🗂

Rozpoczynając własną działalność gospodarczą, trzeba wykonać szereg obowiązków rejestracyjnych. Począwszy od wpisu do ZUS, wyboru formy opodatkowania, aż do wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zatem co to właściwie jest KRS, z czym wiąże się wpis do niego oraz jak wygląda procedura dostępu? Wszelkie informacje zostały opisane poniżej.
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy jest ogólnopolską zintegrowaną, informatyczną bazą danych, która składa się z trzech oddzielnych rejestrów:

 • rejestru przedsiębiorców,
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestru dłużników niewypłacalnych. KRS zarządzany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz wybrane sądy rejonowe. Powstał on 1 stycznia 2001 roku, w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. KRS zastąpił aktualny wtedy rejestr handlowy, do którego dostępność z przyczyn technicznych do informacji była ograniczona.
  Zadaniem rejestru jest udostępnianie powszechnych informacji o każdym przedsiębiorstwie podlegającemu koniecznemu zapisowi do podmiotu Centralnej Informacji KRS w całym kraju. Dotyczy to najważniejszych elementów, istotnych dla obrotu gospodarczego, takich jak sytuacja finansowa, dane o przedsiębiorcy, w tym:
 • informacje o zaległościach podatkowych i celnych,
 • zaległościach wobec ZUS,
 • wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności Od czerwca 2012 roku można pobrać bezpłatnie aktualne elektroniczne odpisy 06z KRS.
  1. Charakterystyka poszczególnych rejestrów:

1.1. Rejestr przedsiębiorców, składa się z 6 sektorów:

 • Dział I, zamieszczone są dane o firmie (nazwa, adres). Można znaleźć także informacje odnośnie wcześniejszej rejestracji przedsiębiorcy lub jego zapoczątkowania, jeżeli powstał na skutek przekształcenia, połączenia czy podziału. Dział prezentuje również zbiór numerów NIP i REGON.
 • Dział II posiada dane o sposobie reprezentacji przedsiębiorstwa oraz informacje o składzie organu.
 • Dział III wykazuje wzmiankę o rocznym sprawozdaniu finansowym, uchwały zatwierdzającej, informację z działalności jednostki.
 • Dział IV stanowi role ostrzegawczego rejestru, ponieważ zawarte są w nim między innymi informacje o zobowiązaniach podatkowych oraz o możliwym umorzeniu postępowania egzekucyjnego i majątku dłużnika.
 • Dział V to wzmianka o powołaniu i odwołaniu kuratora.
 • Dział VI prezentuje w szczególności dane o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu, również wykazuje informacje o połączeniu, przekształceniu lub upadłości przedsiębiorcy. Niemniej jednak rejestr KRS nie uwzględnia przedsiębiorców kierujących działalnością w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Podlegają oni wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
  Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
  Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
  1.2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  Wpis osoby prawnej wykonującej działalność gospodarczą – podlegającej wpisowi do niniejszego rejestru.
  1.3. Rejestr dłużników niewypłacalnych
  Celem jest rejestracja, a w następnej kolejności zbiorowe ujawnianie przypadków niesolidności lub nieudolności spłaty długów jednostki gospodarczej. Prezentując takie dane, potencjalni wierzyciele mogą sobie pozwolić na unikanie nawiązywania jakichkolwiek kontaktów oraz stosunków prawnych z partnerami biznesowymi, którzy stanowią niepewny grunt (stan majątkowy). 2. Kto podlega wpisowi do KRS?

Nie każdy przedsiębiorca musi zarejestrować się w KRS (lista podmiotów obarczonych do rejestracji widnieje w art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Obowiązek nałożony jest na poszczególne formy działalności. Ostatecznie w KRS muszą znaleźć się takie podmioty jak:

 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorstwa zagraniczne,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • instytucje gospodarki budżetowej. Konieczność wpisu do rejestru przedsiębiorców mają również inne jednostki prawne, które zarządzają działalnością gospodarczą. Podlegają oni obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.3. Wyszukiwarka podmiotów w KRS
  Na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, widnieje oryginalna wyszukiwarka Krajowego Rejestru Sądowego:    [https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t]
  Istnieją dwie opcje:
  1. Wyszukiwanie podmiotu na podstawie numeru – należy wpisać pełny numer KRS, numer REGON lub NIP, wyświetlone zostaną pasujące wyniki.
  2. Wyszukiwanie podmiotu na podstawie nazwy – należy wpisać kompletną nazwę, zgodną z wpisem do KRS lub część nazwy poszukiwanego podmiotu. Wyświetlona zostanie pełna lista z dopasowanymi wynikami, spełniające podane kryterium.
  Wyszukiwarka nie znajdzie wymaganego podmiotu, jeżeli wpisany ciąg znaków lub cyfr nie zawiera się lub ma zmieniony szyk w odniesieniu do nazwy podanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. 4. Elektroniczny dostęp do KRS

Moduł „Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG” pozwala na:

 • składanie wniosków, załączników i dokumentów oraz ich przesyłanie drogą elektroniczną do rejestrowych sądów bądź Centralnej Informacji KRS;
 • pobieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS Wymagania konieczne do odpowiedniej pracy z modułem:
 • bezpieczny podpis elektroniczny analizowany poprzez ważny certyfikat kwalifikowany wystawiony dzięki kwalifikowanemu podmiotowi występującemu w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji;
 • złożenie dokumentów w wersji elektronicznej pod postacią podpisanego elektronicznie pliku o formacie: pdf (z opcją umożliwiającą wykonanie wydruku), doc, odt, rtf, txt.
 • Wniosek odnośnie wpisu do KRS może być złożony w formie papierowej oraz elektronicznej, jak również musi zostać opłacony przez wnioskodawcę. Podczas składania formularza, zostaje dodatkowo naliczona opłata sądowa, pomimo braku do jego wezwania. W sytuacji jeżeli wpis poddany jest ogłoszeniu, tak samo opłata za oświadczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym musi zostać uregulowana. #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
  Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
  Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
  #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3210 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:left} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } Datantify Team
  Tekst Wspólny Zespołu Datantify
  Mail