Co to jest CEIDG i co można w nim znaleźć – BlendBerg🗄

1. CEIDG – co to jest?

CEIDG jest elektroniczną bazą przedsiębiorców. Dzięki niej można założyć firmę, zarządzać jej danymi, a także zakończyć swoją działalność, wznowić ją albo zawiesić bez stania w kolejce w urzędzie. Rejestr w bazie danych jest niezbędny spółkom kapitałowym oraz każdemu, kto chce prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą.
Prowadzenie takiej działalności bez wpisu w ewidencji jest wykroczeniem i zgodnie z Art. 601. § 1 podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny.
Wpis do CEIDG oznacza wyznaczenie firmie numeru REGON i NIP. Oznacza również wydanie oświadczenia o ustaleniu formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych a także zgłoszeniem płatnika składek ZUS i do urzędu skarbowego.
Opcjonalnie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) a sam wniosek składany jest bezpłatnie.
Na stronie znajduje się darmowa wyszukiwarka REGON, NIP i KRS, która jest ogólnodostępna, tak samo jak wyszukiwarka kodów PKD i powiązanych procedur. Do tego można pobrać niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Lista kodów PKD,
 • Wniosek o odebranie uprawnień pracownikowi urzędu w CEIDG,
 • Formularz CEIDG-1 oraz instrukcja wypełnienia,
 • Załączniki, np.: CEIDG-MW, CEIDG-RD, CEIDG-RB, CEIDG-SC. Dodatkowo udostępnione są formularze ZUS wraz z ogólnymi zasadami ich wypełniania. Przeczytaj: 9 technik sprzedaży, które naprawdę działają? 2. Wpis do CEIDG czy do KRS?

Założenie własnego przedsiębiorstwa niesie ze sobą wiele zobowiązań. Jednym z nich jest konieczność rejestracji do bazy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że oba rejestry różnią się od siebie.
CEIDG to spis firm, które są prowadzone przez osoby fizyczne w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Z kolei KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy, z definicji obejmuje spółki prawa handlowego. Wprowadzeniem do KRS, zajmuje się inny organ niż w przypadku CEIDG. Zajmuje się nim Rejonowy Sąd Gospodarczy i jest podzielony na 3 rejestry:

 • Dłużnicy niewypłacalni,
 • Stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe, Fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
 • Przedsiębiorcy, Rejestrowi do KRS podlegają jedynie:
 • spółki,
 • spółdzielnie i spółdzielnie europejskie,
 • instytucje gospodarki budżetowej,
 • instytuty badawcze,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • przedsiębiorstwa zagraniczne,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i reasekuracji wzajemnej. 3. Jak zarejestrować działalność do spisu?

Istnieje na to kilka sposobów. W zależności od preferencji można załatwić sprawę w urzędzie bądź przez internet. Jednak niezależnie od metody rejestracja jest darmowa.
Wystarczy wejść na stronę, pobrać wniosek CEIDG-1 i razem z potwierdzonym przez notariusza podpisem wysłać go do gminy.
Można też pobrać pusty wniosek lub już uzupełniony on-line i udać się z nim do dowolnej gminy bądź urzędu miasta na terenie całej Polski. Do tego nie jest potrzebne logowanie się do strony.
Wygodną opcją jest też udanie się do urzędu bez wydruku, ale za to z trzynastocyfrowym numerem wniosku, który został wcześniej wygenerowany przez CEIDG. Tam zostanie wprowadzony do systemu przez urzędników. Następnie w urzędzie trzeba potwierdzić swoją tożsamość za okazaniem dowodu tożsamości.
Czas na doniesienie wypełnionego wniosku do urzędu to siedem dni roboczych od daty jego złożenia.
Drugi ze sposobów, któremu przyświecało założenie strony, jest utworzenie konta i zalogowanie się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej żeby móc wysłać wniosek CEIDG-1 w formie elektronicznej. Powołanie konta do życia jest dozwolone jedynie po zweryfikowaniu wnioskodawcy i złożeniu przez niego podpisu. Można go złożyć na nieodpłatnym profilu zaufanym na platformie ePUAP lub poprzez podpis elektroniczny.
Złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego umożliwia aktualnie 5 firm wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki. Każdy obywatel Polski może złożyć swoją sygnaturę elektronicznie. Dzięki temu jego obecność w urzędzie nie jest już wymagana (także podczas składania innych wniosków). Ceny złożenia podpisu różnią się od siebie ze względu na rodzaj urządzenia do składania podpisu elektronicznego i długość ważności certyfikatu. Więcej o profilu zaufanym można znaleźć na: ceidg.gov.pl.
W przypadku złożenia wniosku o wpis do CEIDG elektronicznie z nieprawidłościami system natychmiast poinformuje o istniejących błędach. W przypadku złożenia błędnego wniosku w urzędzie gminy to organ wzywa do naniesienia niezbędnych poprawek bądź wprowadzenia brakujących danych. Poprawek należy dokonać w ciągu 7 dni roboczych.
Istnieje prawny obowiązek zgłoszenia w oddziale ZUS do odpowiednich ubezpieczeń w ciągu siedmiu dni od zaczęcia działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni dokument do Urzędu Skarbowego. Z chwilą zostania płatnikiem podatku VAT musi już być wdrożony – nie później niż dzień przed rozpoczęciem działalności.
#colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
4. Formularz CEIDG-1

Formularz jest wszechstronny – w zależności od potrzeb uzupełniamy jego różne pola. Za jego pomocą można firmę zarejestrować, zmienić dane, zawiesić i wznowić działalność oraz wykreślić wpis w CEIDG.
Na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest specjalny kreator wniosku, który upraszcza jego wypełnianie.
Dokument składa się z 31 rubryk. Część z nich uzupełnia Urząd, jak Miejsce i data złożenia wniosku, pozostałe wnioskodawca. Do tego dochodzą pola jak 14, 15 i 16, które uzupełnia tylko jeśli chce – kolejno – zawiesić, wznowić lub zaprzestać wykonywania działalności gospodarczej.
Umieścić we wniosku należy dane podmiotu, który prowadzi dokumentację rachunkową wnioskodawcy, w przypadku gdy zajmuje się tym firma zewnętrzna. Pole nie dotyczy prowadzenia księgowości prowadzonej za pomocą biura on-line.
Punkty 23 – 25 uzupełnić muszą jedynie przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości, właściciele spółek cywilnych oraz firmy, które mają status ZPCh, czyli Zakładu Pracy Chronionej. Wojewoda nadaje ten status firmom, które spełniają określone warunki. Więcej można przeczytać na: biznes.gov.pl.
Wniosek CEIDG-1 można pobrać na ceidg.gov.pl 5. Kody PKD

Czyli Polska Klasyfikacja Działalności, która obowiązuje wszystkich wnioskodawców ubiegających się o wpis do CEIDG oraz do KRS. PKD uchwalono 24 grudnia 2007 roku w rozporządzeniu Rady Ministrów i było to zmodernizowaniem klasyfikacji z 2004 roku. PKD zajmuje się kategoryzacją działalności gospodarczych, które są realizowane przez podmioty gospodarcze. Podział stosuje się np. w ewidencji i statystyce.
Obowiązujący obecnie podział obliguje właścicieli firm do podania konkretnego kodu podczas wypełniania wniosku do CEIDG. Należy podać nazwę podklasy i kod – cztery cyfry i duża litera alfabetu. Żeby dokładnie określić daną działalność, przeważnie potrzeba więcej niż jednego kodu PKD.
Przy rejestracji do KRS kodów nie może być więcej niż 10. Przy rejestracji do CEIDG nie ma już takich ograniczeń. Wystarczy podać jeden kod główny – określa działalność, która dominuje. Do niego przypisuje się kody działalności dodatkowej, które nie mają ograniczeń ilościowych.
Kody PKD zostały podzielone na Sekcje od A do U, do których przypisano m.in. budownictwo, edukację czy przetwórstwo przemysłowe.
Kodów PKD jest naprawdę sporo. Aby ułatwić zadanie przypasowania odpowiedniego kodu biznes.gov.pl przygotował dla przedsiębiorców wyszukiwarkę on-line. Wyszukiwarka pomaga również określić które usługi są związane z danymi kodami. 5. Zmiana wpisu w CEIDG

Do każdej z czynności potrzebny tylko druk CEIDG-1, w którym trzeba uzupełnić konkretne pola. Jest składany na wniosek przedsiębiorcy. Tak samo jak przy zakładaniu firmy wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub on-line z takimi samymi metodami uwierzytelnienia. Wprowadzenie zmian również jest bezpłatne.
Wszystkie zmiany, takie jak zmiana nazwy firmy, adresu korespondencyjnego, siedziby, zamieszkania i zameldowania, muszą być zgłoszone w ciągu 7 dni od daty ich wprowadzenia.

5.1 Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenia można dokonać także przez infolinię Centrum Pomocy pod 801 055 88 lub 22 765 67 32.
Przedsiębiorca może zawiesić swoją firmę na minimum 30 dni (wyjątkiem jest luty, w którym minimalną ilość stanowi jego ilość dni kalendarzowych) i nie więcej niż na 24 miesiące. Jeśli dodatkowo zaznaczy odpowiednie pole we wniosku CEIDG-1, że zawiesza działalność z tytułu opieki nad dzieckiem (punkt 14.4) to czas się wydłuża. Dodatkowo sam wskazuje datę zawieszenia, ale jego wejście w życie nie może być wcześniejsze niż dzień złożenia wniosku.
Po upływie 24 miesięcy, jeśli nie wniósł wniosku o wznowienie, wpis zostanie wykreślony przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz zostanie nałożona grzywna. Zawiesić działalność może tylko przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników.
Jeśli firma ma formę spółki cywilnej to wszyscy wspólnicy muszą złożyć wniosek. Ilość spółek cywilnych, w której jest się właścicielem, nie jest istotna – można zawiesić działalność w dowolnej z nich nie wpływając przy tym na pozostałe. Za to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych wykonywanie działalności gospodarczej może zawiesić tylko w jednej z nich.
Zawieszenie daje możliwość osobom fizycznym i prawnym aby ograniczyć wydatki. Obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i wpłaty zaliczek na poczet podatku dochodowego są również wstrzymane.

5.2 Wznowienie działalności gospodarczej

Przede wszystkim wznowienie jest na wniosek przedsiębiorcy po ponownym złożeniu wniosku CEIDG-1. Nigdy nie dzieje się to automatycznie, nawet jeśli w zgłoszeniu wskazano datę rozpoczęcia wznowienia. Analogicznie jak przy zawieszeniu działalności, wskazana data wznowienia nie może poprzedzać daty złożenia wniosku.
Wiąże się to ze zgłoszeniem do ZUS informacji o ubezpieczeniu i wniesienia składki zdrowotnej.
Do KRS również trzeba złożyć wniosek o wznowieniu. W przeciwnym przypadku Sąd Rejonowy zgodnie z art. 24 ustawy o krajowym rejestrze sądowym wszczyna postępowanie. Po wezwaniu Sądu jest 7 dni na złożenie wniosku. Jeśli nie zostanie złożony po wezwaniu Sądu to może nałożyć grzywnę lub wykreślić ze spisu.
Jeśli kończy się okres 24-miesięcznego zawieszenia firmy, a przedsiębiorcy zależy na utrzymaniu jej w rejestrze bez wznawiania działalności, może wznowić ją na 1 dzień i ponownie zawiesić na tych samych warunkach. 6. Wykreślenie działalności gospodarczej

Wykreślenie ze spisu z powodu braku wniosku o wznowienie to nie jedyny powód. W drodze administracyjnej wpis można także usunąć jeśli:

 1. prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
 2. Stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
 3. Przedsiębiorca utracił uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej przysługującej na podstawie art. 13 ust 1 albo ust 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Wpisu wprowadzono z naruszeniem prawa,
 5. Wpisana do rejestru przedsiębiorców jednoosobowa spółka kapitałowa powstała wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Można także samemu złożyć wniosek o wykreślenie. Następstwem wykreślenia z listy są takie same procedury jak przy zakończeniu działalności. Pomimo wykreślenia ze spisu CEIDG dane przedsiębiorstwa nie są z niego usuwane.

6.1 Zakończenie działalności gospodarczej

Zakończenie działalności wiąże się z szeregiem czynności, np.rozliczeniem podatków, zamknięciem ksiąg, likwidacji kas fiskalnych.
Zawiadomione muszą zostać także organy udzielające koncesji czy specjalnych zezwoleń. Tutaj przedsiębiorca dostaje aż 14 dni na zgłoszenie.
Po wykreśleniu z rejestru z CEIDG Minister Rozwoju i Finansów zawiadomi o zmianach też inne organy – GUS, KRUS, KRS, ZUS, urząd skarbowy czy te zajmujące się prowadzeniem rejestru działalności regulowanej.
#colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3213 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3213 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:center} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } 🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres)
Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂**#PierwszeZamówienie**🎂
#colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 0px solid #ffffff; border-radius: 0px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; text-align:center; } #colorbox_main_container_3210 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-title span{ font-size: 24px !important; color: #5e5e5e !important; vertical-align: middle; } #colorbox_main_container_3210 .wpsm_panel-body{ color: #5e5e5e !important; background-color:#ffffff !important; font-size:18px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:left} @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } Datantify Team
Tekst Wspólny Zespołu Datantify
Mail